Napište nám

info@aaapenize.cz

Plná moc na přepis vozidla – náležitosti, platnost, dokumenty

Pokud jde o prodej a nákup auta, je nutný přepis majitele. K tomu dochází na příslušném úřadu. Je však možné, že se jedna strana nebude moci dostavit k přepisu osobně. To však není překážka, která by bránila k samotnému přepisu auta. Díky plné moci pro přepis auta je situace o to snazší. Co je to plná moc k přepisu auta? Jaké náležitosti musí být splněny?

Přepis auta je právní úkon, který závisí na obou stranách. Jak kupujícím, tak i prodávajícím. Samotný přepis je velmi snadná a rychlá záležitost. Jenže jak postupovat, když se například prodávající nemůže dostavit? Postačí plná moc k přepisu vozidla, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

Přepis vozidla – co to je, kdy se provádí

Přepis vozidla se týká nákupu ojetého vozidla a je součástí postupu při prodeje auta. Po koupi ojetého vozu je nutné provést přepis z původního majitele na nového vlastníka. Je to důležitá záležitost, protože pokud k přepisu nedojde, všechny případné nehody by padly na vinu majiteli zapsanému v registru vozidel. Původní majitel by si na to měl dát pozor a vždy dohlédnout na přepis vozu. To se uskutečňuje pomocí žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

Při prodeji auta bylo v minulosti potřeba nejprve auto odhlásit a poté opětovně přihlásit na nového majitele. Novela zákona z roku 2016 se celý proces zjednodušila. Dočasné odhlášení auta není při prodeji nyní nutné. Nyní stačí pouze přepisem zažádat o změnu vlastníka vozidla.

Lhůta pro přepis vozu je 10 dní od podpisu kupní smlouvy. Přepis se provádí na registru vozidel na dopravním odboru kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, podle § 8 zákona č. 56/2001 Sb. Například registr vozidel v Praze má několik poboček. V Praze jsou úřady registru vozidel na pěti místech, Praha 3, 4, 6, 9 a 10.

Za přepis nového vozu je zodpovědný prodávající. V případě, že k přepisu nedojde ve stanovené lhůtě, může být pro prodávajícího vyměřena pokuta až do 50 000 Kč.

Někdy se lze setkat s pojmem evidence vozidel. Evidence vozidel je pouze jiný výraz pro registr vozidel.

Novinka v roce 2023 je, že žádost o zápis do registru vozidel je možný v elektronické formě. Pokud je však kupující zastáncem papírových formulářů, tak formulář pro přepis vozidla je možný sehnat na úřadu.

Registr vozidel byl dříve označován jako dopravní inspektorát. Pojem dopravní inspektorát se již běžně nepoužívá, nicméně stále ho lze čas od času zaslechnout. Na dopravním inspektorátu si kromě evidence vozidel a přepisu lze také zařídit převedení ojetého vozidla, odhlášení vozidla či uložení RZ do depozitu nebo zjistit jiné informace spojené s agendami odborů dopravy.  

Tyto podmínky platí i po podpisu kupní smlouvy na motorku.

Dokumenty potřebné pro převod auta

Přepis vozidla je možný pouze v případě, že jsou na úřad dodány všechny nezbytné dokumenty. Pokud jsou všechny potřebné dokumenty v pořádku, samotný přepis vozidla trvá chvilku.

Při žádosti o přepis auta předložit také následující dokumenty:

 • formulář k přepisu vozidla (je možné vyplnit až na úřadu) – tzv. „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“
 • smlouvu o prodeji auta
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • doklady totožnosti (případně ověřenou plnou moc)

Pro přepis auta by se měl na úřadu dostavit jak prodávající, tak i kupující. Dnes se však ojetá auta kupují napříč celou republikou, a tak je možné, že se prodávající nebude schopný dostavit. V takovém případě není nutné zoufat, existuje řešení. Je jím plná moc na přepis auta.

Co je to plná moc k přepisu vozidla

Plná moc na přepis auta je formální dokument, který slouží ke zmocnění druhé osoby k vykonání daného právního úkonu. Na základě plné moci může kupující, prodávající nebo třetí osoba činit nejrůznější právní úkony (např. přepis vozidla, změna SPZ apod.).

V tomto dokumentu je jasně uvedeno kdo, koho, v jakém časovém období a k čemu zmocňuje. Dané termíny jsou.

 • zmocnitel – to je osoba, která dává někomu jinému oprávnění za něj určitý právní úkon vykonat
 • zmocněnec – je osoba, která na sebe přebírá právo a je oprávněn za zmocnitele daný právní úkon vykonat

Jelikož je nutné provést přepis vozidla do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, může být složité, aby se dostavily obě strany. Díky plné moci je možné provést proces přepisu vozidla bez druhé strany. To velmi zjednodušuje celý akt přepisu vozidla.

Také může nastat situace, kdy se nebude moci dostavit ani prodávající, ani kupující. V takovém případě lze pověřit třetí stranu. Je potřeba plná moc pro převod vozidla jak od kupujícího, tak od prodávajícího. Vždy je však lepší, když převod zařizuje samotný prodávající, neboť on je zodpovědný za dodržení stanovené lhůty.

Jak má tedy plná moc k užívání vozidla vzorově vypadat?

Náležitosti plné moci na přepis auta

Plná moc pro přepis auta nemá zákonem nařízenou formu zpracování. Může tedy být vypracována jak v tištěné podobě, tak psaná rukou. Důležité však je, aby obsahovala všechny důležité informace. Vzhledem k tomu, že bude použita pro jednání s úřadem, je nezbytné, aby byla také úředně ověřená.

Každá plná moc na převod vozidla pak musí obsahovat následující náležitosti:

 • identifikaci zmocnitele a zmocněnce
 • jaké úkony má zmocněnec právo vykonávat a v jakém rozsahu
 • specifikaci vozidla (tovární značka, model, výrobní číslo karoserie a číslo registrační značky)
 • datum, místo a ověřený podpis zmocnitele

Pokud nebude plná moc obsahovat všechny náležitosti, nemusí být uznána. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen – to je záležitost, která je možná na úřadu, poště, u notáře nebo na Czech Pointu. Cena za ověření podpisu je 30 Kč.

Plná moc je dobrý způsob, pokud se nelze dostavit osobně.

Plná moc – vzor

Na internetu je snadno dostupná plná moc na přepis auta ke stažení. Plná moc je k dostání jak v PDF formě, tak pro Word, kde je možné doplnit údaje. Vzor plné moci je tedy záležitost, která usnadní její napsání.

Na internetu existuje více vzorů plné moci. Je tedy důležité si zkontrolovat, zda vybraný vzor plné moci ve Wordu nebo PDF obsahuje všechny důležité údaje. Vzory se mohou lišit a důležité informace nebo náležitosti v nim mohou chybět.

Jak dlouho platí plná moc na přepis auta

Platnost plné moci k přepisu vozidla je dána splněním stanoveného úkonu. To znamená, že v momentě, kdy je převod automobilu na nového vlastníka proveden, plná moc zaniká. Zmocněnec pak již nemá právo za zmocnitele na úřadu jednat.

Evidenční kontrola

Od 1. března 2023 již není nutné předkládat protokol o evidenční prohlídce, protože registry vozidel mají přístup do systému stanic technických kontrol STK a protokol o evidenční kontrole si samy najdou elektronicky.

Evidenční kontrola pro převod vozidla platí 1 rok po novele zákona v roce 2023. Cena evidenční kontroly je stanovena na 400 Kč.

Při evidenční kontrole je za úkol zjistit, zda skutečný stav vozidla odpovídá údajům uvedeným v originálu velkého technické průkazu a v malém technickém průkazu (osvědčení o registraci vozidla). Během kontroly není kontrolován pouze VIN kód vozidla, ale i ostatní části vozu.

Kolik to stojí přepis vozidla

Za převod vozidla je nutné zaplatit. Ověření podpisu stojí 30 Kč, cena evidenční kontroly je 400 Kč a samotný převod vyjde na 800 Kč. Celkově jde o částku minimálně 1 230 Kč.

Záleží přitom na původním majiteli vozu, zda tyto poplatky přičte k ceně automobilu, nebo je uhradí ze svého.

Někdy je potřeba zaplatit ještě takzvanou ekologickou daň, auta která nesplňují potřebné emisní normy EURO. U automobilů, které splňují emisní normy EURO 3 až EURO 5, se žádný poplatek neplatí.

Euro 010 000 Kč
Euro 15 000 Kč
Euro 23 000 Kč
Euro 3, 4, 5bez poplatku

Kdo ekologickou daň ještě neplatí?

 • osoby s držitelem průkazu ZTP / ZTP-P
 • osoby, kteří získávají vůz formou nabití či vypořádání
 • osoby u kterých dochází k získání vozu formou zániku společného jmění manželů
 • osoby, které vůz získávají formou dědictví

Přepis vozidla tedy nemusí být levnou záležitostí a je třeba počítat s poplatky k ceně vozidla. Mnoho osob by mohla taková částka zaskočit.

Samozřejmě se liší cena při přepisu vozidla a motorky. Po podpisu kupní smlouvy na motorku je třeba si připravit sumu peněz dle kubatury. Motocykl do 50 cm3 je za poplatek 300 Kč. Registrace motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky je za poplatek 500 Kč.

Povinné ručení při přepisu vozidla

Nový majitel by měl povinné ručení nejlépe sjednat ještě v den koupě vozu. Naopak původní majitel by měl svou pojistku na auto co nejrychleji zrušit, aby ho neplatil zbytečně. Kupující by neměl s povinným ručením otálet a zajistit ihned po podpisu smlouvy o prodeji auta. Srovnávač povinného ručení pomůže najít to nejvýhodnější zákonné autopojištění.

Celý postup prodeje auta není nijak zvlášť složitý. Je pouze nutné si jako prodávající ohlídat, že byl přepis vozidla řádně dokončen. Jako kupující je zase potřeba myslet na rychlé sjednání povinného ručení.