Napište nám

info@aaapenize.cz

Přepis auta – co je potřeba, formulář, plná moc, cena

Vlastnit auto je dnes důležité pro většinu lidí. Mnozí jej využívají k cestování do práce nebo odvážení dětí do školy. Bohužel koupě zcela nového auta je finančně náročná. Řada lidí dá proto přednost ojetému vozidlu. To lze najít v autobazaru i u soukromé osoby. Koupí ojetého vozu však vzniká povinnost přepisu z původního majitele. Jak probíhá přepis vozu? Jaké dokumenty jsou potřeba k přepisu?

V případě koupě ojetého vozu je nutné vyřídit přepis vozidla – přepsat původního majitele vozu na nynějšího majitele. Proces není složitý, jen jsou zapotřebí všechny důležité dokumenty a návštěva úřadu.

Přepis auta

Dle zákona je v roce 2023 povinnost přepsat vozidlo ve lhůtě 10 dní. Tato lhůta je daná a je třeba ji dodržet. V případě nedodržení hrozí prodávajícímu pokuta ve výši až 50 000 korun. Také by na předchozího majitele v případě nepřepsání padly všechny přestupky, které by spáchal nový majitel. Už jen to je dobrý důvodu k tomu, aby se přepis auta vyřídil co nejdříve.

Přepis auta se provádí na registru vozidel na úřadě obce s rozšířenou působností. I když jde o jednu návštěvu, je možné se dopustit různých chyb. Také je mnohem lepší, když je u přepisu kupující i prodávající. Prodávající má tak jistotu, že k přepisu došlo, a nebude mít zbytečné problémy, pokud by kupující auto nepřepsal.

Kupující by mohl očekávat, že při přepisu mu bude dána nová registrační značka k vozidlu, nicméně opak je pravdou. Nová registrační značka se nedává, zůstává původní a auto je přepsáno i s registrační značkou. Pokud by kupující potřeboval novou registrační značku, například z důvodu poškození, je nutné vyplnit a odevzdat formulář a zaplatit 450 Kč.

Co je potřeba k přepisu vozidla

Pro přepis vozidla je nutné navštívit registr vozidel na úřadě. K přepisu může dojít na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností. Zde vzniká v mnoha případech problém s účastí obou stran. Je vždy lepší, pokud jsou osobně zúčastněny obě strany, nicméně není problém vše vyřídit na základě plné moci.

K přepisu vozidla v roce 2023 jsou nutné následující dokumenty:

 • žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • kupní smlouva
 • povinné ručení vystavené na nového majitele
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • protokol o evidenční kontrole
 • doklady totožnosti prodávajícího i kupujícího, případně plná moc na přepis auta

Formulář na přepis vozidla do registru silničních vozidel je k dostání přímo na úřadě, kde ho lze vyplnit. V případě, že chce kupující přijít připraven, je možné ho stáhnout na internetu ze stránek ministerstva dopravy a vyplnit doma. Vyplnění formuláře pro přepis vozidla není nijak složité. V případě, že by si kupující nevěděl rady, úřednice s formulářem pomohou.

Pokud se na úřad některá ze stran nemůže dostavit, lze využít plnou moc k přepisu vozidla. S tímto dokumentem může přepis vyřídit kdokoliv.

Plná moc k přepisu vozidla

Přepis auta musí být hotov do 10 dní od koupě vozidla. V případě, že se prodávající nebo kupující nemůže dostavit k přepisu osobně, je tu možnost vystavit plnou moc. Plná moc je dokument, díky němuž je možné převést práva k přepisu na stranu kupujícího, resp. prodávajícího (příp. jinou osobu). Díky tomuto dokumentu je mnohem jednodušší přepis vozidla dokončit ve stanovené lhůtě.

Jde o dokument, který musí být úředně ověřený. Ověření je možné provést buď na úřadu, poště, u notáře nebo na Czech Pointu. Poplatek za ověření je 30 Kč.

Vzor plné moci k přepisu vozidla

Vzor plné moci k přepisu vozidla je volně ke stažení na internetu. Není přesně dána forma, jak má vypadat. Je tedy možné využít vzorů již napsaných plných mocí k přepisu vozidla. Co je zapotřebí?

 • identifikace zmocnitele a zmocněnce
 • specifikace toho, k čemu je zmocněnec na základě plné moci oprávněn
 • specifikace vozidla (SPZ, VIN, typ vozidla)
 • podpis
Vzor plné moci k přepisu vozidla.

Z dokumentu musí být jasné, že se jedná o plnou moc na přepis auta. Plná moc k přepisu vozidla vždy zaniká provedením úkonu, v tomto případě okamžikem přepsání vozidla.

Kolik stojí přepis vozidla

Přepis vozidla je v porovnání s výší pokuty při nepřepsání levná záležitost. Je jasné, že přepis nebude zadarmo a je nutné zaplatit poplatek. Kolik stojí přepis vozidla? Samotné přepsání vozidla vyjde na 800 Kč. Dalším poplatkem je 400 Kč za evidenční kontrolu, která je také nutná. Celkem je to tedy 1 200 Kč za přepis vozidla.

Zákon neříká, kdo má přepis vozidla platit. Je to víceméně na domluvě mezi kupujícím a prodávajícím. V některých případech je v kupní smlouvě zapsáno, kdo převádí přepis.

Je také nutné si dát pozor na ekologickou daň. Čím vyšší má automobil emisní normu, tím nižší emise produkuje a tím nižší je ekologická daň.

Emisní normaVýše poplatku
EURO 3, EURO 4, EURO 5, EURO 6bez poplatku
EURO 23 000 Kč
EURO 15 000 Kč
EURO 0 10 000 Kč

Auta vyrobená po roce 2000 v většině případů splňují normu EURO 3 a jsou od ekologické daně osvobozena.

Co dělat, když nový majitel auto nepřepíše?

V tom nejhorším případě může nastat situace, kdy nový majitel auto nepřepíše v zákonem dané lhůtě 10 dní. Plná moc je vystavena, ale k přepisu nedošlo. Co dělat v případě, že nový majitel přepis neprovedl? Je několik možností, jak začít jednat:

 • kupujícího k úkonu prokazatelně vyzvat, nejlépe písemně, doporučeným dopisem
 • pokud ve stanovené lhůtě k převodu auta nedojde, oslovit registrační místo s dokumenty (kupní smlouva na vozidlo, kopie doporučeného podpisu, doklad o zaslání apod.)
 • na základě zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích bude zahájeno řízení, v rámci kterého úřad vyzve nečinnou stranu k převodu vozidla
 • pokud nový majitel nezačne jednat, původní majitel se musí obrátit na soud, který určí vlastnictví a případně i odpovědnost za spáchané přestupky; ta by měla přejít na kupujícího po formální výzvě úřadu

Původní majitel se dozví o skutečnosti, že vozidlo nebylo přepsáno, většinou kvůli spáchanému přestupku. Je vždy lepší vykonat přepis osobně. Lze tak snadno ohlídat, že k němu opravdu dojde.

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola je nedílnou součástí přepisu vozidla. Evidenční kontrola je zjednodušená kontrola auta na stanicích STK nutná při změně majitele. Platí se za ni obvykle 400 korun. Doklad o evidenční kontrole se dosud vydával na papíře, který bylo nutné fyzicky doručit na úřad evidence vozidel. Přepis vozidla v roce 2023 má malou změnu oproti minulým létům týkající se evidenční kontroly. Došlo k prodloužení platnosti a doklad má již pouze elektronickou formu.

Jde o kontrolu auta, která potvrdí, že technický stav odpovídá stavu v technickém průkazu.

Evidenční kontrola se zaměřuje mimo jiné na:

 • VIN (identifikační číslo vozidla)
 • barvu karoserie
 • typ motoru
 • počet míst k sezení
 • rozměry pneumatik a ráfků
 • výrobní štítky s údaji
 • zápis tažného zařízení

Výsledkem úspěšné evidenční kontroly je protokol o evidenční kontrole, který má platnost 1 rok. Protokol o evidenční kontrole lze pro účely převodu vozidla nahradit i protokolem o pravidelné technické kontrole.

Povinné ručení při přepisu vozidla

Povinné ručení je druh pojištění auta, které pokrývá škody způsobené jiné osobě při provozu motorového vozidla. Je povinné pro všechna registrovaná vozidla, která se účastní silničního provozu. Při přepisu vozidla je nutné, aby bylo povinné ručení vedeno na nového majitele. Zelená karta, jak se dokladu o povinném ručení říká, je nezbytná pro provoz v silničním provozu.

Kupující vozu má povinnost uzavřít nové povinné ručení. Původní majitel by neměl zapomenout, že povinné ručení musí zrušit. Pokud povinné ručení nezruší, nezanikne. Bylo by zbytečné ho platit i po přepisu na nového majitele, proto je dobré jej co nejdříve zrušit.

Mohlo by se zdát, že půjde přepsat i povinné ručení pro vozidlo, to ovšem není možné. Je nutné uzavřít nové povinné ručení na kupujícího.

Přepis vozidla na nového majitele je celkem snadná záležitost. Je nutné mít všechny dokumenty a prodávající by si měl dát pozor, aby byl přepis dokončen.