Napište nám

info@aaapenize.cz

Půjčky v exekuci – na ruku nebo na účet

Pokud má člověk exekuci a je veden v registru dlužníků, mohou nastat otázky jako „co mám dělat, když mám exekuci a potřebuji půjčku“ nebo „mám exekuci a potřebuji účet“. V dnešním světě, kdy je internet neoddělitelnou součástí každodenního života, je snadné získat půjčku téměř pro každého. Tedy pokud jde o půjčky nebankovní. Tradiční banky totiž takovým zákazníkům nepomohou.

Exekuce začíná vždy nějakým dluhem. Ať už jde o neplacení zdravotního pojištění, účtů za telefon nebo nesplácení úvěrů. Než je přistoupeno k exekučnímu řízení dle exekučního řádu, je na řadě nejdříve mnoho pokusů o zaplacení dluhu prostřednictvím upomínek.

Zájmem dlužníka by mělo být vždy co nejrychlejší splácení exekuce a hlavně se více nezadlužovat. Jenže co když není zbytí a půjčka v exekuci je opravdu potřeba? Lze získat půjčku v exekuci na ruku?

Tradiční banky nepomohou

Tradiční banky jsou velmi opatrné a řídí se zákony a legislativou ČNB. Proto půjčky v exekuci neposkytují a ze zákona ani nemohou. Do situace, kdy se člověk zadluží, se lze dostat velmi snadno, už však není tak snadné dostat se z této situace ven.

Exekuce je výkon nařízený soudem za účelem zbavení dluhů. Je vždy v zájmu dlužníka s exekutorem spolupracovat a neklást odpor, aby byl dlužník co nejjednodušeji exekuce zbaven. Je důležité si uvědomit, že banka půjčku při exekuci neposkytne v zájmu dlužníka, neboť by mohla jeho neblahou finanční situaci ještě více prohloubit.

Co dělat, když mám exekuci a potřebuji půjčku opravdu nutně? Od nebankovních společností ani půjčka pro lidi v exekuci není problém.

Tradiční banky nemají pro půjčky v exekuci pochopení.

Když půjčka při exekuci nevadí

Nebankovní společnosti se dlužníků nebojí a poskytnou třeba i půjčku pro lidi v exekuci na ruku. Důležité je vědět, kde pomoc hledat, a spolehnout se na legitimního věřitele půjček v exekuci. Recenze nebankovních společností od zákazníků mohou pomoci s výběrem.

Nebankovní společnosti se pyšní slogany jako například „půjčíme i lidem v exekuci“ nebo „exekuce nevadí, půjčka ihned“, „půjčka pro lidi v exekuci na ruku“ apod. Tyto slogany mají zákazníka přimět si myslet, že tato společnost je ta pravá.

Proces žádání o půjčky pro lidi v exekuci

Nicméně stejně jako u jiných typů půjček je i u půjček při exekuci nutné podniknout několik kroků, aby bylo zajištěno, že zamýšlený dlužník je způsobilý k získání půjčky. Při zvažování, jak získat půjčku v exekuci prostřednictvím nebankovní společnosti, je důležité učinit několik základních kroků před zahájením celého procesu.

Nejprve by měl dlužník provést vlastní průzkum, aby zjistil, zda splňuje kritéria stanovená potenciálním věřitelem. To může zahrnovat prozkoumání jeho úvěrového skóre, historie zaměstnání a dalších faktorů, které by mohly ovlivnit jeho způsobilost k získání půjčky v exekuci.

Kromě toho by si měl dlužník prostudovat podmínky půjčky a ujistit se, že mu vyhovuje úroková sazba i splátkový kalendář, jak je věřitel stanovil.

Za druhé by si měl dlužník připravit všechny požadované dokumenty k ověření totožnosti a dalších relevantních informací. To zahrnuje dokumenty, jako je občanský průkaz a daňové přiznání, jakož i veškeré další dokumenty požadované věřitelem. Tím, že si dlužník předem připraví potřebné dokumenty, předejde případným průtahům při vyřizování půjčky při exekuci.

Za třetí, dlužník by se měl obrátit na věřitele, aby předložil dokumenty a vyplnil žádost. V tomto okamžiku bude dlužník požádán o poskytnutí dalších informací a možná bude muset vyjednat určité podmínky půjčky.

Je důležité pochopit a vyjednat všechny podmínky, které dlužníkovi nevyhovují, protože případné spory, které by vznikly po schválení, by mohly ohrozit jeho šance na získání půjčky pro lidi v exekuci.

Za čtvrté, věřitel zpracuje žádost, a pokud je dlužník schválen, podepíše úvěrové dokumenty. V tomto okamžiku by se měl dlužník ujistit, že jsou pro něj všechny podmínky půjčky výhodné a že rozumí splátkám a případným dalším poplatkům. U půjčky pro lidi v exekuci na ruku a při vyplacení na účet je postup stejný.

Nebankovní společnosti poskytnou půjčku v exekuci do pár hodin.

Půjčka v exekuci na ruku

Tento způsob vyplácení půjčky při exekuci je vcelku běžný. Vyplácení půjčky pro lidi v exekuci na ruku probíhá z toho důvodu, aby exekutor peníze z bankovního účtu nezabavil. Když mám exekuci a potřebuji půjčku, lze rychle zjistit, že nebankovním poskytovatelům půjček exekuce nevadí.

Dlužník by si ale měl vždy ověřit, zda má společnost licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů. Tuto licenci vydává Česká národní banka.

Půjčku v exekuci na ruku lze získat například od peer-to-peer platforem. To jsou internetové platformy, na kterých nabízejí lidé své nepotřebné peníze někomu, kdo je zrovna potřebuje. Pokud mám exekuci a potřebuji účet k získání půjčky v exekuci, lze využít účet někoho jiného na základě plné moci. Také lze domluvit půjčku v exekuci na ruku.

Mezi nejznámější peer-to-peer platformy u nás patří například Zonky nebo Bankerat. Investora a dlužníka propojuje právě tato online platforma, kde dlužník vyplní formulář s potřebnými údaji a napíše, proč a na co peníze potřebuje. Pokud investor bude chtít takovému člověku půjčit, platforma zajistí vše potřebné.

Peníze na ruku jsou vypláceny proto, aby nebyly zabaveny exekutorem.

Půjčky na vyplacení exekucí

Nebankovní společnosti nabízejí také půjčky na vyplacení exekucí. Nejde většinou o vyplacení dluhů a exekucí bez zástavy, zástava je vzhledem k výši půjčky nutná. Taková půjčka na vyplacení exekuce spočívá v tom, že nebankovní společnost nevyplatí půjčku dlužníkovi, ale zašle peníze přímo na účet exekutora, a dlužníka tak z exekuce vyplatí a dojde ke splacení exekuce. Tím se zastaví exekuční řízení.

Takové půjčky jsou často doprovázeny velmi vysokým úrokem a většinou je třeba něco poskytnout jako zástavu, nejčastěji nemovitost. K vyplacení dluhů a exekucí bez zástavy se půjčka neobejde, společnost však většinou nabízí možnost ručit nemovitostí třetí osoby.

Evidence exekucí zdarma?

Pokud by někdo chtěl na internetu vyhledat někoho, kdo je v exekuci, na internetu jsou stránky nabízející evidence exekucí zdarma dostupné pro každého. Nicméně může se stát, že se ten, kdo informace vyhledává, stane součástí podvodu.

Poskytování informací o exekučním řízení se řídí vyhláškami Ministerstva vnitra. Evidence exekucí zdarma není možná, je vždy za poplatek. Pokud je nabízena evidence zdarma, je to většinou pouze z podvodných důvodů.

Oficiální seznam exekutorských řízení vede Exekutorská komora české republiky. Zapisují se sem následující informace:

  • informace o konkrétních exekučních řízeních
  • informace, proti které konkrétní osobě je vedena exekuce
  • který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce
  • o jakou vymáhanou povinnost se jedná
  • kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce
  • zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

Ověřený výpis lze získat na České poště, a to za cenu 50 korun za jednu stranu výpisu. Lze ho také získat přímo u Exekutorské komory ČR.

Evidence exekucí zdarma neexistuje. Výpis z této evidence je vždy za poplatek.

Jak probíhá exekuce krok za krokem

Exekutor na základě výše dluhu způsobeného dlužníkem může provést následující kroky ke splacení exekuce. Není dána žádná minimální splátka exekuce, vždy musí dlužníkovi zůstat tzv. nezabavitelné minimum.

  • Zabavení peněz na bankovním účtu – po zabavení účtu exekutorem nemůže dlužník nakládat se svými penězi. Po nabytí právní moci exekučního příkazu zašle banka blokované peníze na účet exekutora. Dlužník má právo z účtu jednorázově vybrat dvojnásobek životního minima. 
  • Srážky ze mzdy – exekutor může nařídit vašemu zaměstnavateli, aby prováděl srážky ze mzdy k umoření dluhu. Neexistuje minimální splátka exekuce, nicméně dlužníkovi musí zůstat zachováno zákonem dané nezabavitelné minimum.
  • Zabavení movitého majetku – exekutor může přistoupit k zabavení a následnému prodeji vašeho majetku. Majetek je prodáván formou veřejné dražby. Exekutor může zabavit pouze věci, u kterých se domnívá, že jsou ve vlastnictví dlužníka.
  • Zabavení nemovitosti – exekutor může rozhodnout o zabavení nemovitosti dlužníka a prodat ji v dražbě.

Vždy je v zájmu dlužníka se exekuci vyhnout. Pokud přeci jen k exekučnímu řízení dojde, je v jeho zájmu včasné splacení exekuce a co nejrychlejší oddlužení. Půjčky v exekuci mohou způsobit závažné finanční potíže.