Napište nám

info@aaapenize.cz

Insolvenční rejstřík – vyhledávání, fyzické osoby, stav řízení

Insolvenční rejstřík ISIR je velmi užitečný nástroj, který ocení především podnikatelé (ačkoliv ti především), nicméně pro ochranu svých financí se do něj občas vyplatí nahlédnout každému. Třeba v případě domluvy s dosud neznámou firmou na rekonstrukci bytu. Jak je složité se v něm zorientovat a co je pro hledání v něm potřeba vědět?

Insolvenční rejstřík je online databáze, takže není nutné si domlouvat termíny s úředníky a pro informace nikam chodit, stejně jako třeba u živnostenského rejstříkuStačí počítač a funkční internetové připojení. Pro vstup do insolvenčního rejstříku stačí jít na stránku www.justice.cz a hned v úvodu stránky vedle Veřejného rejstříku a Centrálního registru se nachází také Insolvenční rejstřík.

Pro vyhledávání v insolvenčním rejstříku justice je možné využít nabízených tří rychlých způsobů hledání, případně přejít na podrobné vyhledávání.

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku podle jména

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku je snadnější než například vyhledávání v registrech dlužníků, které jsou často zpoplatněny. Insolvenční rejstřík je totiž veřejný a je zdarma. Pokud jsou známy nějaké základní údaje o osobě, jejíž lustraci uživatel plánuje, je vyhledání takové osoby velmi jednoduché. Základní tři způsoby vyhledávání v insolvenčním rejstříku justice, které se nabízí, jsou:

 1. vyhledávání v insolvenčním rejstříku podle názvu subjektu
 2. vyhledávání v insolvenčním rejstříku podle IČO
 3. vyhledávání v insolvenčním rejstříku podle jména

Je nutné si ohlídat, která z vyhledávacích možností byla zvolena. Vyhledávání není fulltextové napříč všemi údaji v rejstříku, takže pokud bylo zadáno dle názvu, ale do vyhledávacího pole je vepsáno jméno a příjmení, systém nic nenajde. V rejstříku se nachází fyzické osoby podnikající i nepodnikající a mohou zde být zapsány i právnické osoby.

Úvodní nabídka vyhledávání je většinou dostačující, neboť jméno či název obchodní společnosti je zpravidla základní informace, kterou o daném subjektu uživatel má a podle níž vyhledá. Může se ale stát, že tyto údaje přesně neví, zato zná údaje jiné, jako je například IČO dlužníka.

Justice – insolvenční rejstřík fyzických osob

Je také možné mít specifické požadavky, například že uživatele zajímá pouze probíhající řízení, případně jen konkrétní spisová značka. V případě vyhledávání v insolvenčním rejstříku justice fyzické osoby podle jména a příjmení se může stát, že u častých příjmení rejstřík nabídne hned několik (desítek) záznamů. A pak je nezbytné znát údajů více.

Insolvenční rejstřík – ISIR

V případě zvolení možnosti podrobného vyhledávání, která se nachází na isir.justice.cz, se objeví formulář, v němž je možné jít do skutečně velkých detailů, jako je spisová značka, konkrétní období, či například jen jednotlivá akce, která je ve spisu zaznamenána, jako je návrh dlužníka, právní moc či návrh na zajištění důkazů.

Formulář je opravdu podrobný, ale neznamená to, že všechny tyto údaje je nutné znát a vyplnit. Jakmile zůstane v insolvenčním rejstříku (ISIR) nějaké pole volné, rejstřík vyhledá všechny informace, které odpovídají zadání v polích jiných.

K jakým údajům v insolvenčním rejstříku je možné se dostat?

V případě, že danou osobu v rejstříku není možné dohledat, existuje možnost otevřít její spis (resp. online podobu spisu, která nemusí být zcela totožná s fyzickým spisem), a zde je vidět přehled podání a usnesení, které se jejího případu týkají. Konkrétně rejstřík nabízí tyto údaje:

 • spisová značka
 • krajský soud, u kterého je řízení vedeno
 • základní údaje o dlužníkovi (jméno / název; IČO / rodné číslo; bydliště / sídlo)
 • jméno a sídlo insolvenčního správce, byl-li stanoven
 • veškeré písemnosti z řízení

Spis je členěn do pěti oddílů:

 • oddíl A – řízení do úpadku
 • oddíl B – řízení po úpadku
 • oddíl C – incidenční spory
 • oddíl D – ostatní
 • oddíl P – přihlášky

U každého takového záznamu si lze dohledat, kdy byl učiněn, a rovněž lze rozkliknout jeho plné znění. Vše je možné samozřejmě také stáhnout a vytisknout.

Co na www justice v insolvenčním rejstříku není možné najít?

Dlužníci, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení před 1. lednem 2008, případně mohli být z rejstříku vyškrtnuti dle insolvenčního zákona, se v insolvenčním rejstříku už nenacházejí.

Insolvenční rejstřík – fyzické osoby

V případě fyzických osob v insolvenčním rejstříku je možnost nalézt jejich jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo. Pokud je dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, obsahuje databáze i informace o dané firmě, adresu sídla a identifikační číslo.

Co je možné v insolvenčním rejstříku justice u fyzické osoby nalézt?

 • vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení
 • rozhodnutí o povolení oddlužení
 • rozhodnutí o schválení oddlužení
 • rozhodnutí o zrušení oddlužení
 • rozhodnutí soudu o zjištění úpadku
 • rozhodnutí o ukončení oddlužení
 • rozhodnutí o osvobození dlužníka po splnění oddlužení

Co se týče hledání fyzických osob v insolvenčním rejstříku, postačí jméno a příjmení, případně IČO. Pokud je jméno velmi běžné, bude nutné zadat více specifikací.

U právnických osob se do insolvenčního rejstříku (ISIR) zapisuje název obchodní firmy, sídlo firmy a identifikační číslo. Součástí záznamu v rejstříku jsou také dokumenty a spisy, které souvisí s insolvenčním řízením. Ty jsou v insolvenčním rejstříku (ISIR) řazené chronologicky a v souladu s insolvenčním zákonem dokumentují celý průběh řízení.

Insolvenční rejstřík – stav řízení

U každého záznamu na www.justice.cz v insolvenčním rejstříku lze dohledat, kdy byl učiněn, a rovněž lze rozkliknout jeho plné znění. Vše je možné si samozřejmě také stáhnout a vytisknout.

Pokud jde jen o prověřování potenciálního obchodního partnera, je nutné znát, zda se vůbec proti němu insolvenční řízení vede, a případně v jakém rozsahu. Jedná-li se ovšem o přihlášení pohledávky za dlužníkem, je dobré monitorovat insolvenční rejstřík a stav řízení pravidelně.

Je potřebné se zajímat o datum, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka, a také lhůtu, v níž lze pohledávku přihlásit. To vše je k nalezení v ISIR na justici v insolvenčním rejstříku v dokumentu označeném jako „Usnesení úpadku“ v oddílu A.

Monitorování insolvenčního rejstříku a stavu řízení je důležité i kvůli rozhodnutí soudu o úpadku, kde soud v usnesení stanoví, jakým způsobem bude dlužník své dluhy hradit a také v jaké výši.

Insolvenční rejstřík – ukončení insolvence

Pokud dojde k ukončení insolvenčního řízení, neznamená to, že je dlužník z insolvenčního rejstříku ihned smazán. Dle zákona musí být veškeré záznamy na justici v insolvenčním rejstříku uchovány po dobu dalších 5 let.

Po uplynutí této doby provede soud výmaz z insolvenčního rejstříku automaticky, není tedy nutné o něj žádat. Díky tomu lze dohledat informace také o již ukončených insolvenčních řízeních (na rozdíl od exekucí, u kterých dochází k výmazu do 15 dnů po ukončení exekučního řízení).

Po uplynutí zmíněných 5 let je vhodné zkontrolovat na justici v insolvenčním rejstříku, zda k výmazu skutečně došlo

Jak se člověk může dostat do insolvenčního rejstříku?

Do insolvence ve smyslu platební neschopnosti se člověk může dostat velmi snadno – častou příčinou bývá více půjček najednou nebo sjednání nevýhodných půjček ve snaze splatit půjčky dřívější. Je-li pak úhrada v prodlevě již delší dobu, k tomu přibývají další dluhy vůči jiným věřitelům, případně jsou proti dlužníkovi rovněž vedeny nějaké exekuce, dostává se dlužník do úpadku a insolvenční řízení může pomoci dostat se z této dluhové spirály. 

Insolvence ve smyslu insolvenčního řízení může být zahájena pouze na návrh dlužníka nebo věřitele. Návrh na povolení oddlužení – jako preferované formy řešení úpadku – však může podat pouze dlužník. Stejně tak pokud se jedná o hrozící úpadek. Právě návrh na povolení oddlužení bývá první položkou v insolvenčním rejstříku.

Čelit insolvenci rozhodně není procházka růžovou zahradou. Ten, kdo se do insolvenčního rejstříku dostane, bude ještě 5 let po ukončení insolvence v databázi ISIR justice v insolvenčním rejstříku k dohledání, což mu může komplikovat pracovní i osobní život.

Na druhou stranu se insolvence nemusí týkat jen lidí, kteří si bez rozmyslu napůjčovali peníze, aniž by je spláceli. Týkat se může i těch, kterým se z různých důvodů nevydařilo jejich podnikání. A insolvence pak pro ně byla jediným způsobem, jak se neutopit v dluhové spirále. Každou insolvenci je proto třeba posuzovat individuálně.

Je třeba také myslet na to, že je vždy v nejlepším zájmu dlužníka se co nejrychleji oddlužit. Není tedy doporučováno zadlužovat se ještě více, například půjčkami od nebankovních institucí. Půjčka v insolvenci pro ně totiž není žádnou překážkou.