Napište nám

info@aaapenize.cz

Jistá půjčka v insolvenci – bez registru, ihned, na účet i v hotovosti

V posledních letech se stále více spotřebitelů obrací na nebankovní společnosti s žádostí o bezpečné půjčky v insolvenci, protože tradiční banky tyto služby nejsou schopny nebo ochotny poskytovat. Využití nebankovních společností poskytuje těmto spotřebitelům způsob, jak získat půjčku, když mají omezené možnosti. Je však půjčka v insolvenci jistá?

O insolvencích vede registr Ministerstvo spravedlnosti, a to konkrétně insolvenční rejstřík se zkratkou ISIR. V této evidenci lze nalézt každého, u koho bylo zahájeno insolvenční řízení.

Hned na úvod je třeba říci, že obecně půjčky v insolvenci nejsou poskytovány. Každý, kdo hledá jistou půjčku v insolvenci ihned, by se proto měl mít na pozoru. Nabízejí je totiž pouze nesolidní poskytovatelé, kterým je lepší se vyhnout velkým obloukem.

Jak funguje insolvence?

Insolvence je proces, jejímž cílem je oddlužení. Je to druh soudního řízení, kdy se řeší dlužníkův úpadek. Cílem je uspokojit co nejvíce věřitelů a splatit jim tak co největší část dluhu, kterou dlužník věřiteli způsobil. Jak insolvence funguje a jaké jsou podmínky pro insolvenci?

Insolvence probíhá ve třech krocích.

  • Prvním krokem je sepsání a příprava návrhu na povolení insolvence. O tom, zda je dlužník v úpadku, rozhodne soud.
  • Následuje insolvenční řízení.
  • Konečnou fází je výmaz z insolvenčního rejstříku oddlužením dlužníka. Insolvenci může získat fyzická i právnická osoba. O tom, jak funguje život po insolvenci, bude řeč později.

Dlužník musí splnit určité podmínky pro insolvenci, aby mohl vyhlásit úpadek. Úpadek může vyhlásit tehdy, když má dva a více věřitelů, u kterých má alespoň dva dluhy po splatnosti minimálně 30 dnů. Dlužník musí být schopen zaplatit alespoň 30 % dluhu.

Kromě insolvence je zde také další řešení, jak si pomoci s dluhy bez insolvence. Nejlepším řešením je zajistit si vyšší příjem, například změnou zaměstnání za lepší plat, nebo práci na zkrácený úvazek ve volném čase.

Pokud je možnost, lze si pomoci s dluhy bez insolvence také odkladem splátek u věřitele. Pokud je půjček více, lze zažádat o konsolidaci půjček a sloučit tak všechny měsíční platby za půjčky do jedné.

Insolvence krok za krokem

Pokud člověk splňuje podmínky pro vyhlášení úpadku a chce podat insolvenční návrh, měl by nejdříve vědět, jak funguje insolvence krok za krokem. Existují totiž některé podmínky pro insolvenci.

Jako první je třeba podat žádost o insolvenci u příslušného krajského soudu. K tomu bude potřeba advokát, notář, insolvenční správce nebo jiný odborně způsobilý člověk. Ten pomůže podat návrh na insolvenční řízení formou oddlužení. Pokud je návrh soudem schválen, na majetek dlužníka nemůže být uvalena exekuce.

Dalším krokem je stanovení zálohových srážek a prodej majetku dlužníka. Dlužník musí prokázat u soudu své příjmy za posledních 12 měsíců a očekávané příjmy v následujícím roce. Z toho se stanoví takzvané zálohové srážky, což je suma, kterou bude dlužník každý měsíc platit pod dohledem insolvenčního správce.

Na konci zdaňovacího období musí dlužník doložit své příjmy a výdaje. Na jejich základě vypracuje insolvenční správce referenční částku, což bývá jedna dvanáctina zisku. Pokud je uhrazená zálohová částka ve zdaňovacím období nižší než referenční srážka, musí dlužník uhradit zbytek. Pokud je naopak vyšší, může dlužník požádat o snížení zálohové splátky.

Dlužník může splatit během 3 let nejméně 60 % svých dluhů nebo během 5 let nejméně 30 % dluhů. Po řádném splácení mu budou všechny dluhy prominuty a dlužníkovy údaje o insolvenci budou po 5 letech od skončení insolvence v evidenci znepřístupněny. Poté si dlužník může užívat život po insolvenci.

Žádost o insolvenci se podává příslušnému krajskému soudu.

Život po insolvenci

Po oddlužení dlužníka a splacení závazků je dlužník osvobozen od srážek ze mzdy a pohledávek věřitelů. O tomto osvobození rozhodne soud, který dlužníkovi oznámí, že byly splněny podmínky pro insolvenci a došlo k oddlužení.

Pokud se objeví věřitel, který bude chtít po dlužníkovi uhradit pohledávku, je třeba věřitele obeznámit s tím, že byl dlužník od této pohledávky rozhodnutím soudu osvobozen. Dlužník však musí splatit takové závazky, které vznikly v průběhu insolvence, například půjčky pro dlužníky v insolvenci od nebankovních společností.

Kdy dojde k výmazu z registru dlužníků po insolvenci? Zatímco výmaz z registru po exekuci probíhá do 15 od ukončení exekuce, k výmazu z registru dlužníků po insolvenci dojde až 5 let poté, co byla insolvence ukončena.

Na půjčky v insolvenci je třeba dát si pozor, vždy je v nejlepším zájmu dlužníka zbavit se stávajících dluhů, které má, a nenabalovat na ně další finanční závazky.

Půjčky v insolvenci

Některé dlužníky nezastaví ani probíhající oddlužení a vyhledávají různé nebankovní půjčky v insolvenci, které hlásí: „půjčíme lidem v insolvenci“ nebo „půjčka v insolvenci ihned“, případně také „půjčky v insolvenci v hotovosti“.

Tyto nebankovní půjčky v insolvenci jsou jisté půjčky bez registru, které nabízejí půjčky pro dlužníky v insolvenci, ačkoliv to pro dlužníka může být nebezpečné. Půjčky v insolvenci v hotovosti jsou vypláceny proto, aby peníze nebyly dohledatelné na bankovním účtu a nemohly být zabaveny.

Často jsou nabízeny například půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby. Nejde však o systém takzvaných peer-to-peer půjček, kdy soukromí investoři půjčují peníze na online platformách. Příkladem je třeba Zonky nebo Bankerat. Lze tu vyjednat lepší úrok a podmínky splácení, nicméně kontroluje se bonita žadatele.

Další zadlužení se dlužníkovi v takové situaci nedoporučuje. Půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby nejsou nejbezpečnějším řešením, protože je často nabízejí osoby, které chtějí vydělat na špatné finanční situaci druhých.

Lepším řešením je půjčka od rodiny a přátel. U nich lze totiž vyjednat co nejpříznivější podmínky splácení i splatnost půjčky v insolvenci. Ihned jsou tu dvě možnosti, jak získat dlouhodobou či krátkodobou půjčku v insolvenci. Výhodnější je druhá zmíněná.

Některé nebankovní společnosti nabízejí půjčky po insolvenci ihned. Tyto půjčky jsou doprovázeny velmi vysokým úrokem. Patří sem například půjčky, které slibují jisté půjčky bez registru, nebo třeba SMS půjčky. To jsou ale krátkodobé půjčky v insolvenci, které neslouží k dlouhodobému účelu a mohou způsobit další finanční potíže. Zejména pokud je takových půjček splatných několik najednou.

V nebankovním sektoru se najde půjčka pro každého. A to i pro lidi v exekuci.

Půjčky po insolvenci – úvěr po insolvenci ihned

Insolvence může být pro finanční ambice jednotlivce likvidační, protože je často spojena s nízkým úvěrovým skóre nebo omezením majetku.

Nebankovní půjčky po insolvenci je však možné získat. Tyto půjčky jsou speciálně uzpůsobeny pro lidi, kteří nesplňují tradiční kritéria pro získání půjčky, a jsou tak reálnou možností pro jednotlivce, kteří chtějí obnovit své finance i přes předchozí insolvenci a převzít kontrolu nad svou finanční budoucností.

Nebankovní společnosti mají půjčky opravdu pro každého, vždy záleží jen na výši úroku a případném zajištění. Slogany a poutače těchto společností jsou: „půjčka na účet po ukončené insolvenci“, „úvěr po insolvenci ihned“, „rychlá půjčka na účet po ukončené insolvenci“ a další a další.

Zajištěná půjčka je taková, kdy se dlužník zaváže složit nějakou formu zástavy, aby se zaručil za půjčku v případě porušení dohody o podmínkách splácení. Díky tomu je pro úvěrové společnosti mnohem méně riziková a mohou nabízet půjčky po insolvenci, protože jsou chráněny před určitými ztrátami, které mohou vzniknout tím, že fyzická osoba nezaplatí dohodnuté splátky.

Podmínky nebankovních půjček po insolvenci jsou navíc často mírnější než u tradičních finančních institucí, zejména pokud jde o podmínky splácení a úrokové sazby. Půjčka může mít například flexibilní splátkový kalendář, který umožňuje jednotlivcům splácet částku ve splátkách a s úrokovou sazbou, která je přiměřená jejich současné finanční situaci.

V konečném důsledku mohou úvěry po insolvenci od nebankovních společností poskytnout užitečný přístup ke kapitálu a poskytnout jednotlivcům šanci vytvořit si finanční stabilitu, kterou potřebují k obnově po svém úpadku, a umožnit jim převzít kontrolu nad svou finanční budoucností a dát si dohromady život po insolvenci.

Půjčku na účet po ukončené insolvenci nabízí například společnost společnost ZOXO nebo třeba půjčkafon.cz. Doporučuje se přečíst si o půjčkách po insolvenci diskuze a zjistit tak, který věřitel bude pro danou finanční situaci ten nejlepší. V diskuzích o půjčkách po insolvenci lze totiž zjistit mnoho užitečných informací.

Půjčky na vyplacení insolvence

Často jsou také vyhledávány půjčky na vyplacení insolvence. V takovém případě jde například o půjčku na vyplacení insolvence, která má sloužit na to, aby si dlužník mohl odkoupit zpět svoji nemovitost ještě v probíhající insolvenci. Ceny nemovitostí totiž rychle rostou a později by si ji třeba nemohl dovolit.

V takovém případě by mělo jít o dlouhodobou půjčku, po insolvenci není možno poskytnout dlužníkovi hypotéku ani půjčku na byt po dobu dalších 5 let po skončení insolvence.

Vhledem k tomu, že dlužník v insolvenci většinou přijde o své bydlení, není možné získat dlouhodobou půjčku. Po insolvenci či ještě v insolvenci jsou běžnější krátkodobé půjčky. V insolvenci není doporučováno zatěžovat rozpočet dlužníka dalšími závazky. Také s úvěry po insolvenci by měl být dlužník opatrný.