Napište nám

info@aaapenize.cz

Jak napsat životopis – vzor, žádost o zaměstnání

V rychlém a konkurenčním světě hledání zaměstnání je životopis hlavní vizitkou každého uchazeče o zaměstnání. Je vstupní branou k potenciálním pracovním příležitostem, nabízí personalistům pohled na profesní cestu a ukazuje dovednosti a úspěchy, které dělají z člověka výjimečného kandidáta. Dobře zpracovaný životopis není jen pouhým shrnutím pracovní historie; je to strategický nástroj, který může otevřít dveře k vysněné kariéře. Článek se zaměřuje na umění psaní životopisu a odhaluje základní prvky a odborné tipy, které pomohou vytvořit přesvědčivý životopis. Jak se píše životopis? Jak se připravit na pracovní pohovor?

Životopis, běžně známý jako CV, je zásadní dokument, který slouží jako profesní profil jednotlivce. Slouží jako komplexní shrnutí jeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností, úspěchů a dalších důležitých informací. Dobře zpracovaný životopis hraje klíčovou roli při žádostech o zaměstnání, při studiu a kariérním postupu.

Obvykle obsahuje oddíly, jako jsou osobní údaje, cíl nebo shrnutí, historie vzdělání, pracovní zkušenosti (včetně pracovních povinností a úspěchů), dovednosti a kvalifikace, certifikáty a reference. Hlavním cílem životopisu je ukázat silné stránky a schopnosti uchazeče, aby vynikl mezi ostatními uchazeči. Proto je nezbytné přizpůsobit životopis konkrétním pozicím a zdůraznit příslušné úspěchy.

Působivý životopis nejen odráží profesní růst uchazeče, ale také pomáhá zaměstnavatelům a akademickým institucím posoudit jeho potenciální vhodnost v rámci organizace nebo programu. V dnešním konkurenčním světě může být silný a dobře uspořádaný životopis klíčem k otevření dveří příležitostí a k vydláždění cesty k úspěšné a naplňující kariéře.

Jak může vypadat životopis zdarma ke stažení?

Životopis – vzor:

Jméno: Alena Zahradníková
Adresa: Chlumínská 6, Kladno
Telefonní číslo: 728 800 615
E-mail: alena.zahradnikova@gmail.com

OSOBNÍ ÚDAJE:

Datum narození: 7.7.1985
Národnost: Česko
Řidičský průkaz: není

VZDĚLÁNÍ:

1995–1999 Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

2000–2005 Kaufland, Praha, Česká republika
Asistentka marketingového manažera
[příprava podkladů a prezentací pro nadřízené, zpracování zápisů z jednání]

DOVEDNOSTI:

 • Spolehlivost, flexibilita a schopnost pracovat pod stresem

JAZYKY:

 • Anglický jazyk – B2
 • Německý jazyk – C1

ZÁJMY A ZÁLIBY:

 • Ráda cestuji, věnuji se šití, čtení a luštění křížovek.

REFERENCE: Reference budou poskytnuty na vyžádání.

Osobní dopis – vzor:

Alena Zahradníková
Chlumínská 6
Kladno

Telefonní číslo: 728 800 615
E-mail: alena.zahradnikova@gmail.com

Datum: 21. 3. 2023

Vážený pane Fučíku,

Pracuji na hledání nových výzev a příležitostí a ráda bych vyjádřila svůj velký zájem o možnost připojit se k vaší uznávané společnosti. S nadšením vám zasílám svůj životopis jako vyjádření mého zájmu o pozici asistenta marketingového manažera nebo o možnost přispět k vašemu týmu v oblasti marketingu.

Během své kariéry jsem nabyla hodnotných zkušeností v komunikaci s partnery bývalé společnosti. Jsem silná týmová hráčka se schopností pracovat nezávisle a adaptovat se na různorodé pracovní prostředí. Díky své spolehlivosti jsem přesvědčena, že bych mohla přinést cenný příspěvek do vašeho týmu.

Vaše společnost má vynikající pověst ve svém odvětví a já jsem velmi ohromena výsledky, kterých jste dosáhli. Ráda bych měla možnost přispět svými schopnostmi a energií k dosažení dalšího úspěchu a růstu vaší organizace.

Zůstávám otevřena komukoli z vašeho týmu, kdo by měl zájem se se mnou setkat a diskutovat o možnostech spolupráce. Ráda bych s vámi podrobněji probrala, jak bych mohla přinést hodnotu vašemu týmu a plně využít své dovednosti.

Děkuji za váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na příležitost setkat se s vámi osobně.

S úctou,

Alena Zahradníková

Dovednosti v životopise

V životopise je důležité zvýraznit své dovednosti a schopnosti, které jsou relevantní pro žádanou pozici. Zde je seznam několika obecných dovedností, které lze zahrnout do životopisu:

 1. Komunikační dovednosti: Schopnost jasně a efektivně komunikovat ústně i písemně, pracovat s týmem a navazovat vztahy s kolegy a klienty.
 2. Organizační schopnosti: Schopnost plánovat, organizovat a řídit svůj čas a úkoly, prioritizovat a dosahovat stanovených cílů.
 3. Analytické dovednosti: Schopnost analyzovat problémy, sbírat a vyhodnocovat data, nalézat řešení a přinášet návrhy na zlepšení.
 4. Kreativita: Schopnost přicházet s novými nápady a inovativními řešeními, přemýšlet mimo zaběhnuté postupy.
 5. Flexibilita a adaptabilita: Schopnost přizpůsobit se různým situacím a změnám, pracovat v dynamickém prostředí.
 6. Technické dovednosti: Životopis by měl obsahovat počítačové a softwarové dovednosti odpovídající dané pozici, jako je Microsoft Office, programovací jazyky, grafické nástroje atd.
 7. Mezilidské dovednosti: Životopis by měl obsahovat dovednosti v oblasti spolupráce, empatie, vyjednávání a řešení konfliktů.
 8. Jazykové dovednosti: Uchazeči by měli uvést jazyky, které ovládají, a odpovídající úroveň jejich znalosti (např. angličtina – pokročilý, němčina – středně pokročilý).
 9. Vůdčí schopnosti: Pokud má uchazeč zkušenosti s řízením týmů nebo projektů, je vhodné tuto dovednost zdůraznit.
 10. Adaptabilní učení: Schopnost rychle se učit nové dovednosti a znalosti v oboru.

Při tvorbě životopisu je důležité přizpůsobit výběr dovedností pozici, o kterou se člověk uchází. Je také třeba uvést pouze relevantní dovednosti, které lze doložit příklady z praxe.

Pracovní pohovor

Pracovní pohovor má v procesu žádosti o zaměstnání velký význam, protože může rozhodnout o výběru uchazeče. Poskytuje potenciálním zaměstnavatelům příležitost setkat se s uchazečem osobně a dozvědět se více o jeho dovednostech, zkušenostech, osobnosti a zájmech. Kromě toho pohovor slouží jako prostředek k posouzení kompatibility mezi uchazečem a společností nabízející práci. Pro dosažení úspěchu je zásadní náležitá příprava na pracovní pohovor.

Připrava na pracovní pohovor je klíčovým prvkem úspěchu.

Žádost o zaměstnání – vzor

Alena Zahradníková

Adresa:
Chlumínská 6
Kladno

Telefonní číslo: 728 800 615
E-mail: alena.zahradnikova@gmail.com
Datum: 21.3. 2014

Vážený pane Fučíku,

S velkým zájmem píši tuto žádost o zaměstnání pro pozici Brand manager, kterou jste nedávno inzerovali. Věřím, že díky svým dovednostem a zkušenostem bych se mohla stát hodnotným příspěvkem do vašeho týmu.

Jsem motivovaná a ambiciózní profesionálka s 5 lety praxe v marketingu. Během své kariéry jsem měla možnost pracovat na různorodých projektech a získat cenné zkušenosti, což mě připravilo na nové výzvy a možnosti, které nabízí vaše společnost.

Jsem pečlivá a kladu důraz na kvalitu a efektivitu. Mám schopnost pracovat samostatně i v týmu a dokážu efektivně řešit problémy a hledat inovativní řešení. Můj závazek ke stále se rozvíjejícím znalostem a dovednostem mi umožňuje přinášet hodnotu a přispívat k úspěchu projektů, na kterých pracuji.

Vaše společnost si udržuje vynikající pověst a je známa svými inovativními řešeními a kvalitními službami. Ráda bych měla možnost připojit se k takovéto organizaci a přispět svými dovednostmi k jejímu růstu a úspěchu.

Mám velký zájem setkat se s vámi osobně a podrobněji diskutovat o možnostech spolupráce. Děkuji za váš čas a zvážení mé žádosti.

S pozdravem,

Alena Zahradníková

Životopis v angličtině

Je důležité pamatovat na následující tipy při psaní životopisu v angličtině:

 • snažit se používat jednoduché a jasné věty
 • zaměřit se na konkrétní úspěchy a dosažené výsledky
 • používat akční slovesa, jako např. „led,“ „managed,“ „developed,“ „achieved,“ atd., aby byly zdůrazněny úspěchy
 • lze použít profesionální formáty a šablony, které jsou k dispozici online, aby se usnadnilo formátování a celková prezentace životopisu

Pokud je vyžadován životopis v angličtině a uchazeč o zaměstnání si svými jazykovými znalostmi není jistý, měl by si výsledek nechat zkontrolovat někým erudovaným.

Fotka na životopis

Zde je několik informací o použití fotografie na životopisu:

 1. Kdy fotku přidat: V některých zemích, jako například v České republice nebo v některých evropských zemích, je běžné přidávat fotografii na životopis. Naopak v některých zemích, jako například ve Spojených státech, je zvykem nepřidávat fotografii.
 2. Pravidla diskriminace: Při přikládání fotografie je dobré se ujistit, že v souladu s pravidly na pracovním trhu nedochází k diskriminaci na základě rasového, náboženského, etnického či jiného osobního vzhledu.
 3. Profesionální fotka: Pokud se člověk rozhodne přidat fotografii, je nutné vybrat profesionální fotku, která osobu zachycuje vhodným způsobem pro pracovní prostředí. Fotografie by měla být čistá a jasná.

Vždy je dobré být informovaný o zvyklostech a pravidlech v zemi, ve které uchazeč žádá o práci, a přizpůsobit svůj životopis podle tamních obvyklostí. Pokud člověk neví, zda přidat fotku, může se rovnou zeptat zaměstnavatele nebo věc konzultovat s místními odborníky na pracovní trh.