Napište nám

info@aaapenize.cz

Půjčka od lichváře – na směnku, ještě dnes

Lichvář je neformální nebo nelicencovaný poskytovatel půjček, který nabízí půjčky s vysokým úrokem, aniž by dodržoval bankovní zákony. Lichvář je také znám jako nelegální poskytovatel peněz. Půjčky od lichvářů jsou často považovány za poslední možnost pro lidi, kteří potřebují rychlou hotovost, a následky mohou být hrozivé.

Článek vysvětluje základy půjček od lichvářů a půjček na směnku a zabývá se také tím, jak dnes získat půjčku od lichváře. Proč mohou být takové půjčky nevýhodné a jaká jsou jejich rizika?

Klíčové informace:

Lichva představuje nelegální formu úvěrového vztahu, ve které dlužník získává peněžní prostředky od lichváře za nemorálně vysoký úrok a další poplatky. V praxi se jedná o situaci, kdy si půjčíte peníze a je vám účtován výrazně vyšší úrok a poplatky, než je obvyklé v daném časovém a geografickém kontextu.

Půjčka od lichváře se může zdát jako rychlé a snadné řešení tíživé finanční situace. Ve skutečnosti je ale velmi nebezpečná a plná rizik, kterým by se měl každý za všech okolností chtít vyhnout.

V případě nepříznivé finanční situace se lze obrátit na finančního poradce, jehož služby jsou zdarma.

Úroková sazba lichvářské půjčky je mnohonásobně vyšší než běžné úroky na trhu. V České republice se jedná o úrok v hrubém nepoměru k půjčené částce, jak je definováno v § 218 trestního zákoníku.

Co je to půjčka od lichváře?

Půjčka od lichváře se může zdát jako rychlé a snadné řešení tíživé finanční situace. Ve skutečnosti je ale velmi nebezpečná a plná rizik, kterým by se měl každý za všech okolností chtít vyhnout.

Půjčky od lichvářů jsou formou financování dluhů s vysokým úrokem, která je často spojována s organizovanou trestnou činností. Přestože lichváři jsou součástí bankovního systému již po staletí, koncept těchto financí se postupem času zkomplikoval. Přesto půjčky od lichvářů přetrvávají dodnes.

Lichvu lze popsat jako starší formu půjček, která je obvykle neformální a zahrnuje jednotlivce nebo skupinu, kteří půjčují peníze za extrémně vysoký úrok a umožňují nebo vybízejí dlužníky ke splácení prostřednictvím průběžných strukturovaných plateb.

Typická smlouva s lichváři zahrnuje určitou formu praktického nebo právního dokumentu, běžně označovaného jako půjčka na směnku. Od lichváře tato směnka popisuje podmínky půjčky, jako je výše půjčky, podmínky splácení a přítomnost zajištění.

Lichváři si téměř vždy účtují velmi vysoké úrokové sazby nebo stanoví jiné požadavky, které je téměř nemožné splnit. Navzdory relativně malému objemu mohou být tyto půjčky pro dlužníky velmi rizikové, protože podmínky smluv nejsou regulovány vládou a mohou zahrnovat tvrdé taktiky vymáhání.

Proč je půjčka od lichváře na ruku nevýhodná?

Pokud člověk potřebuje peníze ještě dnes, půjčka od lichváře není to pravé. Při zvažování půjčky od lichváře je největší nevýhodou vysoká úroková sazba a sankční podmínky spojené se smlouvou o půjčce.

Výše půjčky je téměř vždy mnohem vyšší než typické úrokové sazby nabízené bankami nebo běžnými finančními institucemi, což ztěžuje její splácení.

Kromě toho mohou lichváři používat taktiku silné ruky, aby zajistili, že dlužník dodrží dohodu o splácení půjčky. Taková taktika může zahrnovat vyhrožování a obtěžování rodiny nebo přátel dlužníka, což může vést například k psychickým a/nebo rodinným problémům.

Půjčku od lichváře ještě dnes někdo využívá, i když většina moderních lichvářů působí v ilegalitě a obvykle zneužívá zranitelné osoby a jednotlivce, kteří zoufale potřebují peníze.

Lichváři obvykle působí v rámci podsvětí a mají svou síť poskytovatelů půjček a podniků, z nichž každý je ochoten poskytnout půjčku, ovšem činí tak bez jakéhokoli dohledu státních orgánů.

Lichváři často působí na okraji bankovního systému a poskytují půjčky bez ochrany nebo záruky ze strany dlužníka. Zájemci o půjčku od lichváře si mohou dát pozor na varovné signály jejich činnosti, jako jsou vysoké úrokové sazby nebo jiné podezřele vysoké poplatky.

Rizika půjčky od lichváře

S půjčkou od lichváře je spojena řada významných rizik.

 • Za prvé, často nehlásí stav půjčky agenturám poskytujícím úvěrové informace, takže se půjčka nemusí objevit v úvěrové zprávě dlužníka. To může dlužníkovi ztížit nebo znemožnit zajištění financování v budoucnu.
 • Podmínky smlouvy o půjčce a splátkový kalendář navíc nejsou regulovány vládou a nemusí být vymahatelné u soudu. Navíc lichváři často vyžadují, aby dlužník poskytl nějaký druh zástavy, respektive zajištění půjčky. V konečném důsledku hrozí, že dlužník o zástavu, např. vozidlo, přijde.
 • V neposlední řadě je pravděpodobné, že dlužník bude vystaven vysokým úrokům, sankčním poplatkům a výhrůžkám nebo obtěžování ze strany lichváře.

Lze shrnout, že půjčky od lichvářů mohou být platnou formou financování dluhů, ačkoli se jim obvykle vyhýbáme kvůli extrémně vysokým úrokovým sazbám a souvisejícím rizikům. Dlužníci by si měli být vědomi možných důsledků spojených s přijetím takové půjčky, jakož i rizik nedodržení dohody o splácení.

Dlužníci by také měli zvážit dopad, který může mít neoznámení úvěrovým registrům, protože to může v konečném důsledku poškodit jejich dlouhodobou finanční situaci.

V neposlední řadě by se měli ujistit, že rozumějí smlouvě o půjčce a právním krokům, které může lichvář podniknout k zajištění splacení půjčky v případě jejího nesplácení.

Jak poznat půjčku od lichváře?

Existuje několik varovných signálů, které mohou napovědět, že se jedná o nelegální lichvářskou půjčku. Takové půjčce lze předejít, rozpoznáním některých základních znaků, které půjčka od lichváře má.

 • věřitel nabízí peníze, i když je dlužník v exekuci
 • velmi vysoké RPSN a úroky
 • lichváři nekontrolují registry ani nechtějí doložit příjmy
 • požadují příliš vysokou zástavu
 • vyžadují splácení půjčky v hotovosti
 • zneužívají nepříznivé situace dlužníka

Vždy se najde lepší řešení, než půjčka od lichváře – ještě dnes lze zažádat o půjčku u nebankovní instituce, nebo o konsolidaci, kterou lze vyřídit online odkudkoliv.

Lichvář nedisponuje licencí od ČNB.

Kdy se člověk uchyluje k půjčce od lichváře ihned?

Lidé se k půjčce od lichváře ještě dnes často uchylují nevědomky. To znamená, že se věřitel tváří jako legitimní a dlužník tak často nepozná, že jde o lichvu. Co však může napovědět, jsou podmínky, které jsou uvedeny ve smlouvě o půjčce.

Vysoké úroky a příliš vysoké zajištění, které mnohdy neodpovídá výši dluhu, jsou jedním ze znaků, že jde o půjčku od lichváře. Může také napovědět to, že žadatelé dostanou od lichváře půjčku na ruku. Běžně se půjčky převádějí elektronicky.

Ke sjednání půjčky od lichváře není potřeba moc dokumentů. Pro získání půjčky od lichváře ihned stačí jen občanský průkaz, osobní a kontaktní údaje a zajištění v podobě nemovitosti či jiného majetku.

Proces půjčky na směnku od lichváře je jednoduchý. S danou osobou si člověk domluví půjčovanou částku a místo, na daném místě vyřídí obě strany potřebné dokumenty, podepíší směnku, předloží se doklady a půjčka na ruku od lichváře je na světě.

Někdy lidé ví, že se jedná o lichvu, ale přesto si půjčku od lichváře vezmou, půjčka se totiž tváří jako běžná půjčka na směnku od soukromé osoby. Od lichváře půjčku ihned získají, ale neuvědomují si, jaký problém může v blízké budoucnosti nastat. Často půjčka od lichváře na směnku nebo půjčka od lichváře na ruku nedopadne ke spokojenosti všech.

Lidé, kteří si vědomě vezmou půjčku od lichváře si často neuvědomují, jakému vystavují riziku sebe i své blízké. Často si ani nepřečtou podmínky splácení a informace obsažené ve smlouvě, protože potřebují peníze ihned a v zoufalé finanční tísni se o podmínky ani nezajímají.

V případě, že se řeší problém s lichváři soudně, není jednoduché dokázat, že jde o nezákonné půjčování peněz – lichvu. Soudy jsou si vědomy tohoto nešvaru, nicméně neexistuje žádná přísná kontrola, která by na toto nezákonné jednání dohlížela.

Soud může dlužník vyhrát jedině tehdy, dokáže-li, že si peníze půjčil v tísni, byl rozrušený a rozumově slabý. Zároveň se u soudu musí prokázat, že ten, kdo peníze takovému člověku poskytl, se chtěl úmyslně na dlužníkově situaci obohatit a těchto okolností úmyslně zneužil. Tyto podmínky musí nastat současně a musí mezi nimi existovat souvislost.

Ať se zdá situace jakkoliv tísnivá, vždy by se měl člověk ve finanční nouzi vyhnout půjčce od lichváře.

Kde půjčí peníze, když banka odmítá?

Hledání alternativních možností financování, když banka žadatele odmítne, může být zdrcující a stresující proces. Naštěstí existují i jiné způsoby, jak získat potřebné finanční prostředky. Zde je průvodce, jak získat finanční prostředky, když banka žádost o úvěr zamítne.

 • První alternativní možností, jak získat peníze, když banka odmítne půjčit, jsou online půjčky. Online věřitelé obvykle poskytují krátkodobé půjčky, které se pohybují v řádu tisíců až statisíců. Tyto půjčky jsou spojeny s vyššími úrokovými sazbami a poplatky než jiné typy půjček. Před podpisem smlouvy o půjčce je důležité si každého online věřitele důkladně prověřit.
 • Další možností je požádat o půjčku u družstevní záložny, což jsou neziskové organizace, které nabízejí finanční služby svým členům. Družstevní záložny mají obvykle nižší úrokové sazby a poplatky než běžné banky, takže jsou dobrou volbou pro ty, kteří nemohou získat půjčku v bance. Kromě toho mají družstevní záložny obvykle pružnější podmínky a možnosti pro požadavky na úvěr.

V některých případech může být finanční instituce ochotna poskytnout úvěr, pokud má žadatel zástavu. Zajištěním může být majetek, například automobil, který lze použít jako záruku za půjčku. Pokud člověk není schopen splácet, může věřitel auto zabavit. Tento typ úvěru se nazývá zajištěný úvěr.

Další možností, jak získat finanční prostředky, jsou vzájemné půjčky. Při peer-to-peer půjčování se dlužníci spojují s jednotlivými investory, kteří poskytují finanční prostředky.

Tento typ půjček je často levnější než konvenční půjčky, protože investoři nepodléhají stejným bankovním předpisům. Před uzavřením smlouvy je důležité věřitele důkladně prozkoumat.

V neposlední řadě je možné získat financování od přátel nebo rodiny. Tato možnost je sice pravděpodobně nejlevnější, ovšem také nejrizikovější. Je důležité si uvědomit možné negativní důsledky, pokud člověk nebude schopen půjčku splatit. I půjčku od blízkých je třeba ošetřit smlouvou o půjčce.

Závěrem lze říci, že existují reálné alternativy, jak získat finanční prostředky, když banka nepůjčí. Prozkoumání různých možností je zásadní pro nalezení nejlepšího řešení. Bez ohledu na situaci je k dispozici celá řada možností, od online půjček až po půjčky se zástavou, a vždy by se dlužník měl vyhnout půjčce od lichváře.

V případě nepříznivé finanční situace se lze obrátit na finančního poradce, jehož služby jsou zdarma.