Napište nám

info@aaapenize.cz

Soukromé půjčky – jak a kde je získat?

Soukromé půjčky, české bankovky a mince

Hledá se rychlá finanční podpora, která pomůže řešit nečekané problémy? Řešením může být soukromá půjčka. Jaké jsou výhody této služby? Tento článek poskytne všechny potřebné informace, a to od stanovení úroku až po bezpečné nakládání s penězi.

Soukromé půjčky mohou být šancí pro lidi, kteří potřebují rychlé finance. Je to druh půjčky bez registru, kterou lidé mohou využít, když řeší finanční problémy.

Co jsou soukromé půjčky?

Soukromé půjčky mohou být rychlé a snadno dostupné. Jedná se o žádost o finanční obnos, který bude ovšem pro poskytovatele dostatečně pojištěný. Často to zahrnuje blokaci majetkových pohledávek v případě nesplácení nebo nedodržování kontraktu.

Mezi takové pohledávky patří:

 • nemovitosti
 • automobily
 • osobní účty

K úspěšnému získání soukromé půjčky je také nutné mít dostatečnou kreditní historii, alespoň minimální množství pravidelných příjmů a určitou bezdlužnost. Soukromé půjčky se často používají na rychlé financování, například k umožnění nezbytných změn nebo oprav majetku.

Jednou z výhod soukromých půjček je, že poskytnou rychle a efektivně potřebné peníze. Půjčka může být na kontě během několika dní, nebo dokonce hodin. K úspěšnému získání půjčky je potřeba splnit předem dané podmínky.

Soukromé půjčky zřídka poskytují dlouhodobé finanční plánování a zaručení průběžného financování. Přesto mohou být přínosné. Krom přínosu soukromých půjček je důležité uvědomit si jejich potenciální rizika a být si vědom toho, že platby za ně budou mít vliv na celkovou finanční situaci.

Existují soukromé půjčky bez podvodu?

Samozřejmě! Soukromé půjčky bez podvodu jsou možností, na kterou se dá spolehnout při pořízení finančních prostředků. Jen je třeba mít na paměti i další aspekty daného produktu. Mezi ně patří například:

 • získání konkrétních informací ohledně půjčky
 • orientace ve finančním světě
 • v neposlední řadě schopnost udržet finanční stabilitu

Pro získání informací o soukromých půjčkách bez podvodu může být užitečné využít online poradenství. Žadatel se tak dozví potřebné informace o úvěru a může porovnat nabídky různých institucí.

Některé podmínky se mohou lišit v závislosti na:

 • výši půjčené částky
 • době trvání smlouvy
 • bankovních poplatcích

Co se finančního prostředí týká, je nutné mít na paměti určité obecné zásady. I když se někdy vynakládá příliš mnoho financí na nežádoucí nákupy, měl by se každý dokázat od toho odpoutat, vybrat určitou část výdělku a ukládat ji stranou. Schopnost vytvářet finanční plán, určovat stálé výdaje a splácet krátkodobé závazky, je nezbytnou součástí úspěšného života. Stačí se naučit finance ovládat a nenechat se oklamat podvodníky.

Půjčka na občanský průkaz

Půjčka na OP se poskytuje spotřebiteli nebo drobnému podnikateli na základě záruky dávané na věc za účelem koupě jiné věci.

Půjčka na OP je všeobecně velmi snadno dostupná. Může být získaná například z kreditní karty, banky nebo nezávislé společnosti.

Na půjčku na OP se uplatňují standardní úrokové sazby. Všeobecně jsou tyto úrokové sazby nižší než úrokové sazby jiných úvěrů. Pohybují od 10 do 20 %.

Půjčka na OP bez doložení příjmu

Půjčka na OP bez doložení příjmu je speciálním typem půjčky. Je určena pro ty, kteří nemají dostatek finančního příjmu nutného ke schválení žádosti o běžnou osobní půjčku. Tento produkt se často nabízí malým podnikům fungujícím ve vypjatých časových a finančních limitech.

Vyžadují se pouze dvě věci:

 • doložení totožnosti
 • trvalé bydliště v ČR

Nabízený úrok je však vyšší než u běžných půjček. Kvůli tomu se celková splatná částka značně prodraží.

Rozhodujícím faktorem u půjčky na OP bez doložení přijmu jsou aktuální podmínky poskytovatele a důsledky budoucího splácení. Stejně jako v jiných případech, i zde existuje nebezpečí významné pokuty za řádné nesplácení úvěru.

Půjčka od soukromé osoby

Půjčka od soukromé osoby je dalším způsobem získání peněz v krátkém čase. Je důležité mít svůj cíl. Na co se peníze využijí a proč.

U soukromé půjčky neexistuje žádná záruka, že se obdrží všechny peníze zpět. Proto musí mít obě strany jasno ohledně pravidel splácení.

Půjčka od soukromé osoby může přinést velké výhody, ale také velká rizika spojená se samotným poskytovatelem úvěru. Proto je zvolení správné a důvěryhodné soukromé osoby pro poskytnutí půjčky tak důležité.

Prověřené půjčky od soukromých osob

Prověřené půjčky od soukromých osob jsou stále oblíbenější volbou půjčování peněz, než je bankovní úvěr. Umožňují lidem získat peníze rychle a snadno. Ty pak mohou být použity k financování vlastního podnikání, platby za služby nebo prostě na splnění osobních potřeb.

Před získáním úvěru je důležité následující:

 • prověření půjčky
 • ověření poskytovatele
 • pečlivé prostudování podmínek úvěru

Méně poctiví věřitelé mohou účtovat vysoké poplatky a zavádět nevýhodné smluvní podmínky. Nutností je proto zjištění těchto detailů dopředu. Ze stejného důvodu je dobré se informovat o výši úrokové sazby a jakýchkoli dalších poplatků spojených se získáním úvěru.

Výhody prověřených půjček od soukromých osob spočívají v jejich rychlém získání, ve většině případů přijatelných poplatcích a dostupnosti. Na druhé straně mohou přinést nemalé riziko, pokud není žadatel obezřetný při výběru věřitele. Při zvolení prověřeného věřitele mohou být prověřené půjčky od soukromých osob skvělou volbou pro zajištění finančních potřeb.

Půjčka od soukromé osoby na OP

Půjčka od soukromé osoby na OP má určité technické aspekty. Jedná se o půjčku mezi občany, která není zaregistrována na jakémkoli finančním úřadu. Právní předpisy s tím související nejsou tak přísné jako u jiných půjček. To znamená méně formalit a na straně půjčujícího mnohem flexibilnější podmínky.

Půjčka od soukromé osoby na OP obvykle zahrnuje přímou platbu půjčujícího na osobní účet žadatele nebo její zaslání na adresu ve formě poštovní poukázky. Banka ani jiná finanční instituce se této transakce vůbec neúčastní.

Půjčka od soukromé osoby na OP nabízí mnoho výhod, například nulovou úrokovou sazbu, více variací typu půjček a menší množství administrativních záležitostí v porovnání s půjčkami bankovních nebo nebankovních institucí. Na druhou stranu u soukromých osob chybí jistota a bezpečí, které se očekávají od státních institucí.

Půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby

Půjčky pro dlužníky v insolvenci mohou být šancí pro jedince dočasně neschopné splácet dluhy. Je však důležité poznamenat, že poskytování půjček lidem v insolvenci je nelegální, proto se k této praktice neuchýlí žádná banka ani solidní nebankovní společnost. Pokud se vůbec objeví nabídka půjčky v insolvenci, bude se jednat o půjčku od soukromé osoby bez licence ČNB.

Půjčky poskytnuté soukromou osobou se mohou značně lišit od půjček poskytnutých bankou. Soukromý poskytovatel půjček nemusí provádět tak podrobnou kontrolu:

 • příjmů
 • kreditní historie
 • volitelné úvěrové limity
 • a dalších

Některé soukromé osoby půjčují pouze menší částky. Jedná se o půjčky v rozmezí 5 000 až 10 000 Kč. Půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby mohou naplňovat žadatelovy potřeby rychleji, než se to děje u bank.

Mnoho úvěrových institucí má tendenci zamítnout žádosti lidem, kteří jsou insolventní. Nechtějí nést rizika spojená s úvěrem dlužníka v insolvenci. Navíc banky mají obvykle jasně definované řízení pro tyto situace, které omezují jejich schopnost poskytnout úvěr.

Soukromí poskytovatelé se liší v tom, že nejsou tolik limitováni různými úředními postupy jako banky. Často recitují příslušné účelové úvěry, které jsou vhodnější pro dlužníky v insolvenci. Také mají tendenci být mnohem flexibilnější při stanovování podmínek úvěru.

Tento typ úvěru má ale také své nevýhody. Půjčky poskytnuté soukromou osobou jsou mnohem dražší než půjčky poskytnuté bankami, takže konzument by si měl samozřejmě důkladně rozmyslet tuto možnost. Na závěr je vhodné zopakovat, že půjčky lidem v insolvenci jsou nezákonné.

Najde se dlouhodobá půjčka pro dlužníky?

Dlouhodobá půjčka pro dlužníky je bezpochyby cenným zdrojem finančních prostředků při problémech se splácením dluhů. Půjčovat zadluženým lidem je však zakázané a rozhodně by půjčky neměly sloužit na uhrazení stávajících dluhů – člověk se tím dostává do dluhové spirály, z níž se jen těžko hledá cesta ven.

Produkty dlouhodobých půjček pro dlužníky obvykle vyhovují flexibilnějším závazkům než jsou standardní bankovní úvěrové programy. Dlužníci mohou získat peníze na téměř každý účel, včetně konsolidace dluhů, zaplacení oprav auta nebo snížení úrokových sazeb na svých současných úvěrech.

Půjčka bez registru

Půjčka bez registru je specifický druh úvěru, který není skrytý za žádnou zdí schválení. Plnohodnotná půjčka bez registru je hlavně výhodou pro lidi, kteří nedisponují pro finanční transakce žádným úvěrovým algoritmem. Název tohoto druhu úvěru napovídá, že pro jeho schválení není nutná zpětná vazba z registrů platební neschopnosti.

Půjčky bez registru nabízí jen hrstka poskytovatelů. Tento druh úvěru se vyznačuje řadou příznivých vlastností, mezi které můžeme řadit:

 • rychlý a spolehlivý proces schvalování
 • bezúčelový charakter úvěru

V praxi se půjčky bez registru využívají jak pro soukromého žadatele, tak pro firemní účely.

Nezávislí poskytovatelé půjček jsou povinni přezkoumat si schválení žádosti o úvěr na základě řady faktorů, jako je:

 • schopnost plnit úvěrovou závazek
 • bonita žadatele
 • případné další předschválené finanční dokumenty žadatele

Dalším důležitým bodem, na který je třeba upozornit, je poplatek za schválení půjčky bez registru. Mnozí poskytovatelé úvěrů mohou tuto službu zpoplatnit a tím rychle zvýšit celkovou cenu úvěru.

Půjčka bez příjmu

Jedním z nejčastějších požadavků bank a finančních společností při poskytování úvěru je doložení příjmu. Jedná se o důkaz, že žadatel má prostředky na vrácení úvěru. Nicméně ne všichni mají možnost doložení příjmu. Naštěstí existují společnosti, které poskytují půjčky bez doložení příjmu.

Jak takové půjčky fungují a jaké jsou jejich podmínky? Půjčka bez příjmu se obvykle omezuje na nižší částky peněz a výši splátek, která nebude pro žadatele likvidační. Peníze získané z půjček bez příjmu obvykle nevyžadují provázanost na jakékoli konkrétní povinnosti, což je výhodou oproti dlouhodobému úvěru.

Úvěr se obvykle hradí v jedné obrovské splátce, která je po splnění všech zákonných požadavků splatná úplně. Často se vyžadují i menší poplatky za zapůjčení peněz, jako je poplatek za žádost o peníze.

Nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí

Nebankovní půjčky poskytují možnosti financování tam, kde se nechtějí zapojit do poskytnutí úvěru banky. Tito poskytovatelé často nabízí úvěry za příznivějších podmínek než banky s jistou flexibilitou a ochranou. Tudíž nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí, nejsou smyšleným světem za zrcadlem, nýbrž skutečnou službou.

K příkladům nebankovních úvěrů patří:

 • úvěry na bankovní účty
 • úvěry v hotovosti
 • úvěry se zajištěním nějakého zástavního předmětu

Informované úvěry s nižšími průchodními požadavky představují zpravidla možnosti s velmi rychlou půjčkou. Ve většině případů není zapotřebí prověření kreditu ani další doklady o příjmu.

Ti, kteří nechtějí projít složitou bankovní procedurou pro získání úvěru, mohou získat úvěr na bankovní účet. Tento druh úvěru poskytuje možnost získat slušnou finanční hotovost rychle, a to bez zasahování banky.

Nebankovní půjčky jsou dostupnou alternativou ke klasickým bankovním úvěrovým produktům. Vlastní průzkum žadateli prozradí všechny informace potřebné k posouzení finančních potřeb a zároveň odhalí, že nebankovních půjček, kde opravdu půjčí, je na několik druhů. Stačí si jen vybrat.