Napište nám

info@aaapenize.cz

Státní dluhopisy – výhody, jak je koupit, výnos

Státní dluhopisy představují spolehlivý a výnosný způsob investování a spoření peněz, který investorům poskytuje jistotu, že se jim jejich prostředky vrátí i s úroky. Státní dluhopisy nemají tendenci kolísat stejně jako akcie, což z nich činí bezpečné útočiště v nejistém ekonomickém klimatu. Co jsou to dluhopisy a kde je koupit?

Státní dluhopisy může nakoupit každý občan ČR, kterému je více než 18 let. Mohou je nakoupit i nezletilí v zastoupení svého zákonného zástupce nebo cizí státní příslušníci. Nakupují je také právnické osoby, fyzické osoby jakožto podnikatelé, i nadace či politické strany.

České dluhopisy vydává Ministerstvo financí a úroky vyplácí Česká národní banka.

Co jsou to státní dluhopisy?

Jednoduše řečeno, státní dluhopisy jsou půjčky, které investoři poskytují vládě. Vládní instituce za to nabízejí dobrou úrokovou sazbu a předem stanovené datum, kdy budou prostředky a výnos státních dluhopisů vyplacen.

Nákupem státních dluhopisů pomáhají jednotlivci vládám získat peníze, které potřebují na různé projekty, jako je udržování infrastruktury, financování zaměstnanosti a další.

Při zvažování státních dluhopisů je důležité prozkoumat fiskální zdraví dané země. Většina státních dluhopisů je považována za nízkorizikový způsob investování a stabilita země, do které bude člověk investovat, ovlivní sílu výnosu státních dluhopisů.

Tyto informace lze obvykle snadno najít ve finančním zpravodajství a v internetových publikacích. Pro informaci, jak výnosné jsou české dluhopisy, stačí jen trochu zapátrat na internetu.

Státní dluhopisy jsou likvidnější než akcie.

Splatnost státních dluhopisů

Státní dluhopisy mohou investorům poskytovat konzistentnější míru výnosu než akciový trh (i když se to liší v závislosti na trhu). Státní dluhopisy jsou obvykle mnohem likvidnější než akcie, což znamená, že je investoři mohou rychleji a snadněji přeměnit na hotovost.

Riziko nesplacení je velmi nízké, což znamená, že investoři mají spolehlivou cestu ke návratu svých prostředků. České dluhopisy mají pro investory také řadu výhod, protože každý dluhopis má splatnost na různě dlouhou dobu. Dluhopisy se dělí dle doby splatnosti na:

  • krátkodobé dluhopisy – splatné do jednoho roku
  • střednědobé dluhopisy – od jednoho roku do deseti let
  • dlouhodobé dluhopisy – od deseti let výše

Splatnost dluhopisu udává dobu, na kterou investor poskytuje své prostředky vydavateli dluhopisu. To dává investorům větší volnost při rozhodování, kdy dluhopis prodat a jak investovat nebo reinvestovat své prostředky.

Celkově lze říci, že státní dluhopisy poskytují investorům efektivní způsob investování ve stabilním prostředí a zároveň stabilní míru výnosu i spolehlivý časový plán splácení. Není to však možnost, kde získat peníze ihned.

Státní dluhopisy jsou k dispozici jednotlivcům i institucionálním investorům a mohou představovat ideální způsob ochrany a plánování velkých životních výdajů.

Výhody dluhopisů

Investice do státních dluhopisů může být pro některé investory moudrým rozhodnutím, protože nabízejí stabilitu, stálý výnos a vysokou likviditu. Před investováním do státních dluhopisů je však důležité pochopit výhody i nevýhody tohoto typu investice.

Nejvýznamnější výhodou státních dluhopisů je jejich stabilita. Protože vlády mají možnost zdaňovat a tisknout peníze, jsou považovány za bezpečnější investice než akcie a jiné podnikové dluhopisy. Pokud by například vláda nesplácela své dluhopisy, může se vždy obrátit na další zdroje příjmů, jako jsou daně, rozpočty a půjčky. Díky tomu jsou státní dluhopisy spolehlivější než jiné investice.

Kromě toho investice do státních dluhopisů přináší investorům stálý výnos. Státní dluhopisy a úroky z nich jsou pevné a předvídatelné, zatímco většina jiných investic obvykle v průběhu času značně kolísá. Díky tomu jsou ideální pro konzervativní investory, kteří hledají stálé výnosy, i pro ty, kteří se nechtějí obávat snahy o načasování trhu.

Státní dluhopisy také nabízejí vysokou likviditu. To znamená, že investoři mohou dluhopisy rychle a snadno nakupovat a prodávat, aniž by museli čekat, až se objeví kupující nebo prodávající. Investoři tak mohou rychle vstupovat na trh a vystupovat z něj, aniž by přišli o příliš mnoho peněz na transakčních nákladech.

Státní dluhopisy nejsou tak proměnlivé a kolísavé jako jiné druhy investic.

Nevýhody státních dluhopisů

Hlavní nevýhodou státních dluhopisů je, že obvykle nabízejí nízké výnosy. Úrokové platby jsou obvykle nižší než ty, které by investoři získali z jiných typů investic, jako jsou akcie a podnikové dluhopisy. V důsledku toho nemusí být investoři schopni dosáhnout svých finančních cílů tak rychle jako u jiných investic.

Další nevýhodou státních dluhopisů je jejich nedostatečná rozmanitost. České dluhopisy sice mohou poskytovat stabilitu a stálý výnos, avšak investoři mohou zjistit, že jejich portfolio je příliš zatíženo jedním typem třídy aktiv.

To může být problém v případě, že trh s dluhopisy zažije pokles, protože investor může utrpět značné ztráty. V neposlední řadě mohou státní dluhopisy podléhat zdanění.

V závislosti na typu dluhopisu a daňové situaci investora mohou státní dluhopisy podléhat zdanění buď při jejich prodeji, nebo při výplatě úroků. To může výrazně snížit výši výnosu, který investor z dluhopisů získá.

Závěrem lze říci, že státní dluhopisy nabízejí výhody, jako je stabilita, stálý výnos a vysoká úroveň likvidity. Při investování je však třeba vzít v úvahu i nevýhody, jako jsou nízké výnosy, nedostatečná diverzifikace a zdanění. Z těchto důvodů je důležité, aby potenciální investoři pochopili výhody a nevýhody státních dluhopisů a zvážili je s ohledem na své vlastní finanční cíle a toleranci k riziku.

Co jsou státní protiinflační dluhopisy – jak koupit?

Česká vláda vydává čas od času Dluhopisy Republiky nazývané také jako protiinflační dluhopisy. Naposledy byly vydány emise na konci roku 2021. Splatnost těchto dluhopisů je 6 let, nicméně vláda nabízí možnost likvidity i dříve.

Výnos státních dluhopisů byl například v roce 2022 kolem 15 %, v roce 2023 kolem 9 %. Výnosy protiinflačního dluhopisů patří k těm nejvyšším.

Ministerstvo financí umožňuje požádat emitenta o předčasné splacení a to konkrétně jednou ročně. Kdo přemýšlí, jak koupit státní protiinflační dluhopisy a zabránit tak inflaci svých úspor, má správně nakročeno. Protiinflační dluhopisy totiž nabízejí možnost, jak zhodnotit své peníze.

Jak koupit protiinflační státní dluhopisy?

  • Osobně u konkrétních distributorů na pobočkách (např. Poštovní spořitelna ČSOB)
  • Elektronicky přes přístup ke správě majetkového účtu

Jednou z možností, jak koupit protiinflační státní dluhopisy – tedy elektronický nákup dluhopisů, není nijak zpoplatněn a navíc nabízí možnost další správy svých protiinflačních dluhopisů a majetku online z pohodlí domova. Podmínkou je nakoupit 1 000 kusů Dluhopisů Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Jak bezpečně investovat?

Rozhodnout se, kam investovat své peníze, je náročné. Pro investování neexistuje univerzální řešení. Při výběru investičních a spořicích účtů by měl investor zohlednit své cíle, toleranci k riziku a dostupné finanční prostředky.

Při rozhodování o tom, kam investovat své peníze, je prvním krokem posouzení finančních cílů. Je třeba vytvořit fond pro případ nouze? Spořit si na důchod? Získat zpět ztráty? Cíle určí, kam, kdy a jak investovat.

Druhým krokem je posouzení tolerance k riziku. Je investor ochoten podstoupit riziko, aby získal potenciální vysoké výnosy? Investování zahrnuje zvážení míry rizika a požadovaných výnosů.

Jakmile si investor stanoví cíle a vypočítá svou toleranci k riziku, měl by začít zkoumat typy spoření a investic, které tato kritéria splňují. Mohou to být zmíněné státní dluhopisy, protiinflační dluhopisy nebo třeba tradiční spořicí nebo běžné účty, akcie, podílové fondy či termínované vklady.

Termínované vklady jsou dluhopisům velmi podobné. Obě investice zahrnují nákup cenného papíru se stanovenou úrokovou sazbou po dohodnutou dobu, což znamená, že investor bude dostávat úrokové platby v pravidelných intervalech až do data splatnosti.

Investovaná částka zaručeně překoná inflaci, což investorovi poskytuje relativně nízkorizikovou investici. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma finančními nástroji spočívá v tom, že státní dluhopisy jsou cenné papíry emitované vládou za účelem získání finančních prostředků na vládní výdaje.

Termínované vklady jsou cenné papíry emitované finanční institucí, leč na rozdíl od státních dluhopisů investor souhlasí s tím, že peníze zůstanou na účtu po stanovenou dobu. Obě investice však zaručují návratnost počáteční investice v den splatnosti.

Vytvoření diverzifikovaného portfolia složeného z různých účtů a typů investic je dobrým způsobem, jak snížit riziko. Také je třeba nezapomenout prozkoumat poplatky spojené s otevřením, zrušením nebo správou účtů a také případné sankční poplatky. Tyto kroky pomohou určit, kam investovat své peníze a zhodnotit úspory.