Napište nám

info@aaapenize.cz

ETF fondy – co to je, druhy, jak fungují

Každý přemýšlí, jak si přilepšit a získat nějaké peníze navíc. Není tajemstvím, že je možné využít ke zhodnocení peněz investice. Jde o finanční nástroj, který může rodinnému rozpočtu značně přilepšit. Jednou z možností je investice do ETF (exchange traded funds) neboli burzovně obchodovatelných fondů. Co znamená ETF? Jaké jsou druhy ETF fondů? Kde koupit ETF?

ETF fondy jsou moderní způsob investice. V posledních letech se těší velké oblibě u malých i velkých investorů. Jsou spravovány speciálními finančními institucemi a mohou dobře posloužit.

Co je ETF

Na otázku, co je ETF, lze odpovědět následovně. ETF fond je druh investičního fondu, který je obchodován na burze podobně jako akcie. ETF fondy obvykle sledují určitý index, jako je index akcií, nebo dluhopisů, a snaží se dosáhnout výkonnosti podobné tomuto indexu.

Investoři mohou nakoupit či prodat akcie ETF fondu na burze kdykoli během obchodního dne. Investoři tak mohou reagovat na aktuální situaci na trhu v reálném čase. ETF fondy nabízejí diverzifikaci portfolia a obvykle mají nižší náklady než aktivně spravované fondy.

ETF fondy jsou investiční nástroje, které kombinují výhody akcií a investičních fondů.

ETF fondy nabízejí několik výhod:

 • Diverzifikace: ETF fondy investují do širokého spektra aktiv, což pomáhá snížit riziko spojené s koncentrací všech prostředků v jediném aktivu.
 • Nízké náklady: ETF fondy mají obvykle nižší správní poplatky než tradiční aktivně spravované fondy, což může znamenat nižší náklady pro investora.
 • Transparentnost: Struktura ETF fondů umožňuje investorům snadno sledovat jejich portfolia a výkonnost, protože informace o držených aktivách jsou veřejně dostupné.

ETF fondy jsou populární volbou pro investory, kteří chtějí sledovat široký trh nebo určitý sektor a zároveň využít výhod, které nabízejí nízké náklady a obchodovatelnost na burze.

Druhy ETF fondů

Každý druh ETF má své vlastní charakteristiky a liší se podle toho, na jaký trh nebo do jaké oblasti investují. Některé z hlavních druhů ETF zahrnují:

 • Indexové ETF. Tato ETF sledují výkonnost určitého akciového indexu. Investují do různých akcií podle vah, které mají v indexu.
 • Dluhopisové ETF. Tyto ETF investují do dluhopisů a sledují výkonnost dluhopisového indexu.
 • Sektorové ETF. Tato ETF se zaměřují na konkrétní sektor ekonomiky, jako je technologie, zdravotnictví, energie apod. Sledují index sektoru a investují do akcií společností působících v daném odvětví.
 • Komoditní ETF. Tyto ETF sledují výkonnost surovinových komodit, jako jsou zlato, stříbro, ropa, zemní plyn apod.
 • Pákové ETF. Tyto fondy používají finanční pákový efekt k dosažení násobného růstu nebo poklesu výkonnosti indexu, který sledují.

Nevýhody investic do ETF fondy

ETF fondy mají také několik potenciálních nevýhod, které je třeba zohlednit při nákupu ETF:

 • Ačkoli ETF fondy nabízejí určitou míru diverzifikace, někteří investoři mohou preferovat individuální výběr konkrétních akcií nebo aktiv podle svých vlastních strategií.
 • Při nákupu nebo prodeji ETF fondu může dojít ke „spreadu“ – rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. To může znamenat, že by investoři mohli čelit menšímu ztrátovému rozdílu při okamžitém nákupu a prodeji.
 • Pokud se index, který ETF fond sleduje, vyvíjí negativně, i ETF fond bude reflektovat tento vývoj. To může ovlivnit celkový výnos investora.

Jako každý investiční nástroj, mají i ETF fondy své výhody a nevýhody. Před investováním do ETF je vhodné provést pečlivý průzkum a zvážit, zda jsou pro investiční cíle a rizikový profil vhodné.

Rozdíl mezi ETF a akciemi

Hlavní rozdíl mezi ETF a akciemi je:

Způsob investice

 • ETF je fond, který drží různá aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity nebo jiné instrumenty, a snaží se dosáhnout výkonnosti podobné sledovanému indexu. Investoři mohou nakupovat a prodávat akcie ETF fondu na burze podobně jako akcie během obchodního dne.
 • Akcie jsou vlastnickými podíly v konkrétní společnosti.

Diverzifikace

 • ETF fondy jsou často navrženy tak, aby poskytovaly diverzifikaci investic tím, že drží různá aktiva, často sledující nějaký index. To pomáhá snižovat riziko spojené s koncentrací v jednom aktivu.
 • Investice do jednotlivých akcií znamená závislost na výkonnosti konkrétní společnosti. Riziko může být vyšší, pokud firma čelí problémům.

Obchodovatelnost

 • ETF fondy jsou obchodovatelné na burze podobně jako akcie, což umožňuje investorům koupit a prodat je během obchodního dne za aktuální tržní cenu.
 • Akcie jsou také obchodovatelné na burze, avšak každá akcie patří konkrétní společnosti a její cena se odvíjí od tržní poptávky a nabídky.

Cíl investice

 • Hlavním cílem investice do ETF je sledování výkonnosti určitého indexu nebo skupiny aktiv.
 • Investice do akcií má za cíl růst hodnoty akcie, vyplácení dividend nebo kombinaci obou.

Oba tyto investiční nástroje mají své vlastní charakteristiky a výhody. Rozhodnutí mezi investicí do ETF a investicí do akcií závisí na investičních cílech, rizikové toleranci a celkové strategii.

ETF fondy sledují index, který neustále klesá a stoupá. Grafy ETF jsou nezbytné.

Jak fungují ETF fondy

ETF fungují tak, že fond nakoupí určité podkladové aktivum a následně na něj vydá své vlastní podíly. Tyto podíly, akcie, jsou poté nakupovány investory. Nákup ETF je daleko méně finančně náročný.

Kde koupit ETF

Nejjednodušší způsob, kde koupit ETF, je přes brokera. Broker je společnost, která je prostředníkem pro nákup ETF z celého světa. Možností je však více.

 • Investování na vlastní pěst, k tomu existují např. brokeři XTB, Trading212 nebo Degiro
 • Investování pomocí platforem, které investice vyberou samy, jako je Portu či Fondee
 • Učit se a vzít si příklad z úspěchu jiných. K tomu pomůže eToro, největší investiční síť na světě

Díky těmto aplikacím se může investorem stát téměř každý. Vybrat ten nejlepší ETF je však velmi obtížné. Pro začínající investory je vhodné se s někým poradit, jaký ETF je nejlepší v ČR, případně ve světě.

Páková ETF

Páková ETF je speciálním typem, které využívají finanční pákový efekt k dosažení násobného růstu, nebo poklesu výkonnosti sledovaného indexu.

Páková ETF funguje následovně:

 1. Páka na vzestup. Pokud jde index, který sleduje ETF, vzhůru, může pákový ETF dosáhnout násobně většího růstu než index. Například 2x pákový ETF sledující index, který stoupl o 1 %, by mohl vzrůst o 2 %.
 2. Páka na pokles. Existují také pákové ETF, které sledují pokles. Tyto fondy se snaží dosáhnout násobně většího poklesu než index. Například -2x pákový ETF sledující index, který klesl o 1 %, by mohl poklesnout o 2 %.

Pákové ETF jsou zpravidla navrženy pro krátkodobé obchodování a mohou mít některá specifická rizika:

 • Denní resetování. Pákové ETF mají tendenci resetovat svou páku každý den, což může vést k odchylkám od očekávaného výsledku, pokud se index pohybuje neustále vzhůru a dolů.
 • Větší výkyvy. Kvůli pákovému efektu mohou být výkyvy ve výkonnosti těchto fondů násobně větší než výkyvy sledovaného indexu.

Pákové ETF jsou nástroje s vysokým rizikem a jsou vhodné především pro zkušené investory s dobrou znalostí trhů a krátkodobými investičními cíli. Je důležité se důkladně seznámit s charakteristikami a riziky pákových ETF, než do nich bude investováno.

Dividendové ETF

Dividendové ETF jsou investiční fondy, které se zaměřují na generování dividendových výnosů pro své investory. Dividenda je část zisku, kterou společnost vyplácí svým akcionářům jako odměnu za držení akcií. Dividendové ETF se snaží investovat do akcií společností, které pravidelně vyplácejí a zvyšují své dividendy. Tím umožňují investorům získat pravidelný příjem z investic.

Dividendové ETF mají za cíl investovat do akcií společností, které mají historii pravidelného vyplácení dividend. Tyto společnosti mohou být stabilní a zavedené, s pevnými finančními základy. Dividendové ETF mohou obsahovat akcie z různých sektorů a regionů. Některé se zaměřují na konkrétní regionální trhy, zatímco jiné mohou být globálně diverzifikovány.

Investorům poskytují pravidelný příjem ve formě dividend. Mnoho investorů preferuje dividendové akcie nebo ETF jako způsob, jak získávat pasivní příjem z investic.

ETF napříč světem

Rozdíly mezi Spojenými státy americkými, Spojeným královstvím (Anglií) a Českou republikou v souvislosti s ETF fondy mohou zahrnovat několik faktorů, včetně nabídky fondů, regulace, dostupnosti a daňových aspektů. V USA a Velké Británii jsou investorům k dispozici široké možnosti pro investování do ETF, včetně možnosti obchodování na burzách.

 • Spojené státy americké mají jedny z největších a nejrozmanitějších trhů ETF na světě. Investorům je zde k dispozici široká škála fondů pokrývající různá aktiva, sektory a strategie.
 • ETF UK nabídka je také rozsáhlá. Výběr zahrnuje různé typy ETF, od akciových a dluhopisových po komoditní a sektorové fondy.
 • V České republice je nabídka ETF omezenější ve srovnání se zmiňovanými zeměmi. Český trh se však rozvíjí a postupně přibývá nových fondů.

Výběr nejlepšího ETF by měl být založen na individuálních investičních cílech a rizikové toleranci.

Přehled ETF fondy

Přehled ETF fondů je možné nalézt na webových stránkách věnujících se investování. Jsou zde grafy ETF, hodnoty, indexy a pomoc s výběrem. Jsou zde vysvětleny principy jejich fungování a také informace o stabilitě. Základní přehled ETF fondů:

 • Vanguard S&P 500 UCITS ETF – Nejlepší ETF na S&P 500 v ČR
 • iShares Core FTSE 100 UCITS ETF – Nejlepší ETF při investování na londýnské burze
 • iShares Physical Gold ETC – Nejlepší ETF pro investování do zlata
 • iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF – Nejlepší ETF pro investování do nemovitostí
 • iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – Nejlepší ETF pro Dow Jonesův Index
 • iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF – Nejlepší ETF ke koupi k zajištění proti nejistým akciovým trhům
 • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF – Nejlepší ETF pro globální portfolio akcií
 • Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF – Nejlepší ETF v ČR pro solidní dividendové akcie

Index S&P 500 sleduje 500 největších akcií v USA. Je tedy nejlepší pro investování do ETF fondů i v ČR.

ETF 2024 a 2023

Během roku 2023 se v oblasti ETF objevilo vícero novinek a trendů. Namátkou:

 • Tematické ETF fondy: V roce 2023 se objevilo mnoho nových tematických ETF fondů, které se zaměřují na specifické trendy a sektory, jako je kybernetická bezpečnost, cloudové technologie, metaverzum, vesmírný průzkum, a další. Tyto fondy nabízejí investorům možnost investovat do oblastí s vysokým růstovým potenciálem.
 • ESG ETF fondy: Fondy zaměřené na environmentální sociální kritéria nadále rostou na popularitě. V roce 2023 se objevilo mnoho nových ETF fondů, které investují do společností s dobrým ESG hodnocením.
 • Kryptoměnové ETF fondy: V roce 2023 se objevilo několik kryptoměnových ETF fondů, které umožňují investorům investovat do kryptoměn, jako je Bitcoin a Ethereum, prostřednictvím tradičního brokera.

Je vysoce pravděpodobné, že bude popularita ETF fondů růst i nadále. ETF 2023 ukázal dobrý vývoj fondů a zájem investorů.