Napište nám

info@aaapenize.cz

Smlouva o půjčce peněz – vzor, formulář k vyplnění

V případě půjčky od banky či nebankovní instituce je předložena již připravená smlouva. Stačí pouze přečíst a podepsat. V případě, že jde o půjčku mimo instituce, tedy se jedná o půjčku mezi přáteli nebo v rodině, je dobré sepsat smlouvu o půjčce. Jak taková smlouva vypadá? Jaké jsou její výhody?

Půjčka je dnes běžná věc. Může jít o půjčku jak peněz, tak i věcí. Pokud se někdo nechce zavazovat instituci, tak zkusí požádat známé či příbuzné. Ovšem půjčovat na dobré slovo může být riskantní, pokud jde o větší částky nebo hodnotné věci. Proto je tu možnost sepsat smlouvu o půjčce.

Smlouva o půjčce – co to znamená

Smlouva o půjčce je pojem známý mezi lidmi. Oficiální název dle zákoníku je smlouva o zápůjčce. Smlouvu o zápůjčce lze najít v občanském zákoníku, který napomáhá ke správnému sepsání a udává náležitosti ve smlouvě.

Smluvní strany této smlouvy se nazývají zapůjčitel (věřitel), kdo půjčuje, a dále vydlužitel (dlužník), kdo si půjčuje.

Forma smlouvy není určená zákonem, může mít tedy i ústní podobu. Pro předcházení komplikací se však doporučuje uzavřít smlouvu písemně. Díky tomuto faktu se nazývá smlouvou bezformální.

Věci v  zápůjčce jsou tzv. zastupitelné, což znamená nahraditelné. Pokud jsou předmětem peníze, musí být navráceny taktéž peníze. Ovšem nezáleží na formě bankovek. Musí být dodržena pouze výše půjčených peněz. Pokud se jedná o věci movité, lze vrátit věc stejného druhu, nikoliv tu samou věc, která byla zapůjčena. V tomto spočívá podstata nahraditelnosti.

Smlouva o půjčce může být vyhotovena i pro půjčení movité věci.

Jak sepsat smlouvu o půjčce peněz

Jak má smlouva o zápůjčce vypadat, je popsáno v občanském zákoníku, konkrétně v paragrafu 2390. Na internetu jsou vzory smlouvy o půjčce volně dostupné.

Ve zkratce musí smlouva o půjčce obsahovat:

 • údaje o zapůjčiteli a vydlužiteli – jména, data narození, rodná čísla a doklady totožnosti
 • suma – číslem i slovy (díky tomu lze předejít připsání například další nuly)
 • způsob poskytnutí zápůjčky – hotovost nebo převod
 • způsob splácení – frekvence, termín, výše splátky
 • splatnost – datum splatnosti (zápůjčka je sjednávána na dobu určitou)
 • podpisy obou stran

Pro fér jednání je dobré smlouvu sepsat. Budou jasné všechny informace a předejde se sporům. V případě problémů má zapůjčitel v ruce dokument, který mu pomůže ve vymáhání.

Smlouva o půjčce peněz bývá ve většině případů sepsána bez úroků. Jde o smlouvu bezúplatnou. Ovšem pokud zapůjčitel trvá na úrocích, jde o smlouvu úplatnou. Povinnost splacení a výše úroků musí být vepsána do smlouvy. Mělo by být uvedeno, jakým způsobem se počítají.

Jaké má smlouva o půjčce výhody

Sepsání smlouvy o půjčce přináší několik výhod pro obě strany.

 1. Právní ochrana. Smlouva stanoví jasná pravidla a podmínky půjčky, což poskytuje oběma stranám právní ochranu a zabraňuje možným nedorozuměním nebo sporům v budoucnosti. Smlouva o půjčce slouží jako jeden dokument, který shrnuje veškeré dohodnuté podmínky a závazky, což zjednodušuje sledování a evidenci půjčky
 2. Jasnost podmínek. Smlouva definuje výši půjčky, způsob a termíny splácení, případně úrokovou sazbu (pokud je součástí), což zajišťuje jasnost ohledně závazků obou stran.
 3. Důvěra mezi stranami. Sepsání smlouvy ukazuje vážnost a zodpovědnost.
 4. Prevence sporů. Smlouva umožňuje vyřešit případné konflikty. Jsou zde stanoveny všechny podmínky.

Celkově vzato, sepsání smlouvy o půjčce peněz je důležitým krokem, který chrání obě strany a přispívá k jasnosti a řádnému průběhu finanční transakce. Je však důležité, jako u každé jiné smlouvy, si vše řádně přečíst před podpisem. Je dobré se zaměřit na několik věcí.

 • Jasnost a přesnost údajů. Smlouva obsahuje jasné a přesné informace o výši půjčky, podmínkách splácení, termínech a případně úrokové sazbě.
 • Identifikace stran. Ve smlouvě jsou uvedeny přesné osobní údaje obou stran, včetně jména, adresy a kontaktních informací.

Nelze podepsat nic, co není jasné a může být špatně pochopeno. Pokud jsou jakékoliv pochybnosti, je nutno požádat o více času nebo se poradit s advokátem.

Smlouva o půjčce je právní závazek, který může mít vážné důsledky, pokud se nedodrží. Důkladná péče při jejím sepsání a dodržení všech podmínek je klíčem k úspěšné a hladké půjčce.

Smlouva o půjčce peněz vs. smlouva o úvěru

Smlouva o půjčce peněz a smlouva o úvěru jsou dvě různé právní dohody týkající se finančních transakcí mezi dvěma stranami. Také je rozdíl, dle kterého zákoníku se smlouvy řídí. Smlouva o úvěru se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru, smlouva o půjčce občanským zákoníkem.

I když se mohou zdát podobné, existují mezi nimi některé zásadní rozdíly.

Smlouva o půjčce:

 • zapůjčitel poskytuje finanční prostředky nebo jiný majetek za dohodnutých podmínek; vrácení může proběhnout s jiným druhem bankovek
 • obvykle nezahrnuje úrokovou sazbu, a pokud ano, bývá nižší než u smlouvy o úvěru
 • půjčka může být uzavřena mezi kýmkoliv
 • není nutná písemná forma

Smlouva o úvěru:

 • úvěrový poskytovatel (banka nebo jiná finanční instituce) poskytuje finanční prostředky
 • úvěrová smlouva obvykle zahrnuje úrokovou sazbu, která určuje, kolik půjčovatel musí zaplatit navíc k půjčené částce
 • úvěry jsou často poskytovány bankami nebo jinými finančními institucemi, které podléhají dohledu regulátorů

Základním rozdílem je tedy způsob, jakým jsou finanční prostředky poskytovány a vráceny. Zda je smlouva uzavírána mezi jednotlivci (smlouva o půjčce), nebo mezi jednotlivcem a finanční institucí (smlouva o úvěru). Půjčka může být méně formální a nezahrnovat úrokovou sazbu, zatímco smlouva o úvěru je obvykle více strukturovaná a zahrnuje úrokovou sazbu a další podmínky stanovené úvěrovou institucí.

Proč mít sepsanou smlouvu o půjčce

Smlouva o půjčce může působit jako akt nedůvěry, ovšem opak je pravdou. Díky smlouvě o půjčce lze mít ošetřené podmínky a nemůže dojít k tomu, že se zápůjčka nevrátí a dojde ke zničení vztahů.

Mít sepsanou smlouvu o půjčce je důležité z několika důvodů:

 1. Právní jistota. Smlouva o půjčce je právním dokumentem, který stanovuje jasné podmínky a povinnosti obou stran. Pokud dojde k nedorozuměním nebo sporům, může být smlouva použita jako důkaz o dohodnutých podmínkách, což poskytuje právní jistotu a ochranu oběma stranám.
 2. Jasné podmínky. Smlouva definuje výši půjčky, termíny splatnosti, úrokovou sazbu (pokud jsou požadovány úroky), způsob a podmínky splácení. Díky tomu mají obě strany jasný přehled o všech dohodnutých podmínkách, což minimalizuje možnost nedorozumění a sporů.
 3. Prevence sporů. Sepsání smlouvy o půjčce pomáhá předejít sporům. Pokud jsou všechny podmínky stanoveny předem a písemně, je méně pravděpodobné, že dojde k nejasnostem nebo nedodržení dohodnutých povinností.

Sepsání smlouvy o půjčce je vhodné vždy, když dvě strany plánují uzavřít dohodu o poskytnutí finančních prostředků nebo jiného majetku.

Níže jsou situace, kdy je to obzvláště důležité:

 1. Mezi rodinnými členy nebo přáteli. I když půjčka mezi blízkými lidmi může být považována za akt dobrosrdečnosti, je lepší mít písemnou smlouvu, která jasně stanovuje podmínky, aby se předešlo nedorozuměním nebo napětí vztahů. Je všeobecně známo, že dluhy kazí vztahy.
 2. Velké půjčky. Při půjčení větší částky peněz nebo cenných věcí je klíčové mít písemnou smlouvu, aby se minimalizovala rizika.

V každém případě je lepší se smluvními záležitostmi řádně zabývat a předejít možným problémům v budoucnosti. Odbornou právní radu může poskytnout právník, který pomůže sestavit smlouvu, která bude v souladu se zákony.

Vzor smlouvy o půjčce peněz – formulář k vyplnění

Sepsání smlouvy o půjčce není nic složitého. Někteří využijí pomoc advokáta, kterou sice zaplatí, ale budou mít jistotu. Na internetu lze však stáhnout vzor smlouvy o půjčce peněz, který je možné si přizpůsobit dle vlastních potřeb. Jde vlastně o formulář smlouvy o půjčce, do kterého se vepíší požadované informace.

Smlouva o půjčce – vzor/formulář ke stažení:

Díky vzoru smlouvy o půjčce peněz ke stažení zdarma je jednoduché si půjčku ošetřit. Není nutné chodit za právníkem. Pro dlužníka i věřitele je důležité mít smlouvu dobře nastudovanou a znát všechny podmínky.