Napište nám

info@aaapenize.cz

Práce na zkrácený úvazek – výhody, nevýhody

Práce na zkrácený úvazek zůstává pro mnoho lidí oblíbenou volbou. A to třeba proto, že práce na zkrácený úvazek je pro někoho možností, aby si vydělal na živobytí, doplnil si příjem nebo získal zkušenosti v zaměstnání. Jaké jsou nevýhody zkráceného úvazku a co je výhodou?

Zkrácený úvazek může být dobrým řešením pro každého, kdo podal výpověď z pracovního poměru a rád by měl do budoucna více času, například na rodinný život. Tento článek nastíní, co je práce na zkrácený úvazek, jaké jsou výhody a nevýhody zkráceného úvazku a jaká je výše minimální mzdy zkráceného úvazku v roce 2023.

Co je to zkrácený úvazek?

Částečný neboli zkrácený úvazek počtem hodin nepřesahuje 40 hodin týdně. Práce na zkrácený úvazek označuje jakoukoli práci, která v současné době není považována za práci na plný úvazek. To znamená, že zaměstnanec pracuje na snížený počet hodin se sníženou mzdovou sazbou, než je tomu u zaměstnance pracujícího na plný úvazek.

Práce na zkrácený úvazek může být různá, od studentských prací, jako je práce v barech a kavárnách, až po profesionálnější zaměstnání. Obvykle se definuje jako práce kratší než 40 hodin týdně a různé společnosti mají vlastní definice a struktury odměňování, které ji provázejí.

Může jít konkrétně o poloviční, třetinový nebo například čtvrtinový úvazek. Zkrácené úvazky obvykle využívají lidé na rodičovské dovolené, v důchodu nebo pečující o nemocného příbuzného.

I když jde o zkrácený úvazek, povinnosti a práva zaměstnance jsou stejné, jako v případě práce na hlavní pracovní poměr. Tím je myšlena například zkušební či výpovědní lhůta. Například dovolená je však nižší, neboť odpovídá pracovní době zaměstnance. U té záleží, jak je rozložena pracovní doba zaměstnance.

Jestli pracuje na zkrácený úvazek zaměstnanec každý den, byť v kratších intervalech, má nárok na minimálně 20 dnů dovolené, stejně jako kdyby pracoval na HPP. Pokud dochází zaměstnanec do zaměstnání jen některé dny v týdnu, dovolená se úměrně tomu krátí. Počet hodin zkráceného úvazku s dovolenou nesouvisí.

Výhody zkráceného úvazku

Práce na zkrácený úvazek přináší řadu přesvědčivých výhod jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Pracovníci mohou využívat flexibilní pracovní dobu, větší finanční jistotu a možnost získat zkušenosti u více zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé oceňují přidanou pracovní sílu a přísun nových dovedností a perspektiv na pracoviště.

Zkrácený pracovní úvazek umožňuje zaměstnancům větší kontrolu a flexibilitu nad jejich pracovními podmínkami. Díky rozdělení pracovní doby mezi dva nebo více zaměstnavatelů si mohou pracovníci užívat lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, aniž by se museli vzdát svého požadovaného platu.

Navíc je mnoho částečných úvazků spojeno s výhodami, jako je placená dovolená nebo penzijní program, které zaměstnancům umožňují lépe plánovat svou finanční budoucnost.

Další výhodou zkráceného pracovního úvazku je možnost získat portfolio zkušeností u různých zaměstnavatelů. Zaměstnanci zvyšují svou zaměstnatelnost tím, že si na každé pozici rozvíjejí jedinečné dovednosti a získávají cenné zkušenosti v oborech, které by pro ně jinak byly nedostupné.

Některé pozice jsou navíc specificky zaměřené na částečné úvazky, a proto nabízejí zaměstnancům možnost prozkoumat kreativní a netradiční způsoby výdělku. S tím je spojen také pojem job sharing neboli sdílení pracovního místa.

Co pojem sdílení pracovního místa vlastně znamená v praxi? Prakticky jde o to, že jednu pracovní pozici zastávají dva a více zaměstnanců, kteří pracují na zkrácený pracovní úvazek. Ve své práci a pracovní době se střídají tak, že je vždy pracovní místo obsazeno jedním z nich, přičemž je daný počet hodin zkráceného úvazku. Takové kombinování může pomoci s rovnováhou pracovního a rodinného života, je však složitější na administrativu zaměstnavatele.

Zkrácený pracovní úvazek je výhodný jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Volbou částečného úvazku se pracovníci těší větší finanční jistotě a flexibilitě, zatímco zaměstnavatelé získávají přístup k dalším pracovním silám bez závazků, které jsou spojeny s najímáním zaměstnanců na plný úvazek.

Nevýhody práce na zkrácený úvazek

Práce na zkrácený úvazek je často považována za ideální řešení pro ty, kteří potřebují sladit pracovní a domácí povinnosti, nicméně i nevýhody práce na zkrácený úvazek je třeba vzít v úvahu.

Jednou z nevýhod zkráceného úvazku je finanční zabezpečení. Pracovníci na částečný úvazek často pobírají méně výhod než jejich kolegové na plný úvazek, což znamená, že pro mnoho zaměstnanců může být jejich práce na částečný úvazek nedostatečným zdrojem příjmů.

To může vést k tomu, že zaměstnanci budou mít problémy vyjít s penězi a budou čelit finančním potížím. Kromě toho mohou být pracovníci na částečný úvazek vyloučeni z bonusů a penzijních systémů, což znamená, že nemohou využívat finančních výhod zaměstnání na plný úvazek.

Mnoho zaměstnanců na zkrácený úvazek může také uvíznout dlouhodobě na stejné pozici u stejného zaměstnavatele kvůli nedostatku pracovních nabídek určených pro pozice na částečný úvazek. S nedostatkem se potýká například Brno. Práce na zkrácený úvazek je tu velmi omezená. Brno práce na zkrácený úvazek poskytuje ve velmi malé míře, hodně pracovních nabídek se ale vyskytuje například v Praze.

To může vést k větším obtížím při hledání povýšení, protože mnoho zaměstnavatelů nemusí investovat do zaměstnanců na částečný úvazek navzdory jejich potenciálu. Najít správný typ pozice na zkrácený úvazek může být obtížné, protože flexibilita v pracovní době a očekáváních je často omezená.

V neposlední řadě může mít práce na zkrácený úvazek nevýhodu co se týče vlivu na duševní pohodu kvůli nedostatečné jistotě zaměstnání a dlouhodobé perspektivě.

Mnoho pracovních pozic na částečný úvazek je nízko kvalifikovaných, a tak se zaměstnanci mohou cítit nedocenění a nenaplnění ve své roli. To může vést ke stresu a úzkosti, což může způsobit další potíže, pokud zaměstnanci nemohou přejít na plný úvazek nebo na více uspokojivou práci.

Při posuzování výhod a nevýhod práce na zkrácený úvazek je třeba vzít v potaz, co od práce zaměstnanec očekává a zda bude práce vyhovovat jeho časovým a finančním potřebám.

Zkrácený úvazek a zdravotní pojištění 2023

V otázce, jak je to se zkráceným úvazkem a zdravotním pojištěním 2023, je odpověď jednoduchá. I v takovém případě se musí hradit zdravotní pojištění. Pokud zaměstnanec ve zkráceném pracovním úvazku nevydělá tolik, kolik je hranice minimální mzdy, musí doplatit zdravotní pojištění sám. Konkrétně do výše, jakou by odváděl na zdravotní pojištění v případě, že by pobíral minimální mzdu.

Zvyšováním minimální mzdy se zvyšuje výše odvodu lidem, kteří pracují na zkrácený úvazek. A zdravotní pojištění 2023 je vzhledem k častému zvyšování pro takové zaměstnance při práci na zkrácený úvazek nevýhodou, neboť jej vlastně doplácí ze svého výdělku.

Tuto skutečnost je při rozhodování, zda pracovat na plný, nebo raději zkrácený úvazek, nutné vzít v potaz. Je třeba si vše dobře propočítat a ujasnit si, zda by se práce na částečný úvazek skutečně vyplatila.

Minimální mzda zkráceného úvazku 2023

Pro rok 2023 je stanovena minimální mzda na 17 300 korun, což představuje zhruba 41 % průměrné mzdy. Minimální hodinová sazba je tedy 103,8 korun. Jak je to ale s minimální mzdou zkráceného úvazku 2023?

Minimální mzda je zaručena tomu zaměstnanci, který odpracuje alespoň 40 hodin týdně. V případě zkráceného úvazku se mzda úměrně snižuje v závislosti na odpracované době, která je, jak již bylo řečeno výše, kratší než 40 hodin týdně.

Často nabízené pozice práce na zkrácený úvazek

Takové nabídky práce jsou výhodné například pro studenty nebo maminky na mateřské dovolené, případně také pro seniory. A to hlavně proto, že zkrácený pracovní úvazek umožňuje zajistit si příjem i pro nedostatek času nebo energie.

Nejčastěji obsazované pozice na zkrácený úvazek jsou:

  • asistent/ka nákupu
  • recepční
  • ostraha objektu
  • účetní

Nabídek práce na zkrácený úvazek je na trhu mnoho. Vždy je ale potřeba si zjistit co nejvíce informací o dané pracovní pozici, aby nebyl zaměstnanec nucen podat výpověď z pracovního poměru ještě dříve, než se rozkouká.

Brno práce na zkrácený úvazek moc nenabízí, na druhé straně v Praze je takových nabídek mnoho. Člověk však nikdy neví, kdy se situace obrátí a zda třeba i v malém městě nebude potřeba nějaké pracovní síly na zkrácený úvazek.