Napište nám

info@aaapenize.cz

Termínované vklady – srovnání, jak fungují, který je nejlepší

Termínované vklady nabízejí bezpečný a spolehlivý způsob ukládání peněz s předvídatelným výnosem, takže jsou oblíbeným způsobem spoření pro ty investory, kteří chtějí mít jistotu, že jejich peníze jsou v bezpečí a vydělávají jim peníze bez rizika spojeného s investováním na akciových trzích. Jak funguje termínovaný vklad?

Termínovaný vklad představuje jednu z možností, jak zúročit peníze. Jedná se o úročený bankovní účet s pevně stanoveným datem splatnosti, obvykle v rozmezí od 30 dnů do několika let.

Účet je úročen předem stanovenou úrokovou sazbou, přičemž na delší termínované vklady se váže vyšší úroková sazba. Po uplynutí doby splatnosti lze peníze a získané úroky vybrat nebo znovu investovat do nového termínovaného vkladu.

Článek se mimo jiné zabývá také srovnáním termínovaných účtů a vymezuje základní pojmy, jako například to, jak funguje termínovaný vklad, co je to úrok z vkladu a co termínované účty obnáší.

Co je termínovaný účet

Termínovaný účet dává klientům možnost ukládat peníze na předem dohodnutou dobu. Většinou není možné vybírat peníze podle potřeby, nicméně díky pevnému úroku z vkladu je tento typ výhodným řešením pro ty, co mají peníze nazbyt a nechtějí je nechat poznamenat inflací.

Termínovaný účet nabízí garantované zúročení vložených vkladů a díky úrokům z vkladu tak může klient přijít k výhodnému zisku.

Na rozdíl od tradičního spořicího účtu termínované účty obvykle vyžadují udržování minimálního zůstatku, aby bylo možné získat vyšší úrokovou sazbu. To znamená, že termínované účty mohou představovat lepší volbu pro střadatele, kteří jsou schopni udržovat na svých účtech vyšší zůstatek.

Jaký je nejlepší termínovaný vklad

Pokud jde o výběr nejlepšího termínovaného vkladu, je třeba zvážit několik věcí.

Zaprvé je třeba určit délku období, na které má být vklad uzamčen. To bude samozřejmě záviset na dané individuální finanční potřebě. Je třeba zvážit, za jak dlouho bude potřebný přístup k finančním prostředkům.

Delší lhůty obvykle nabízejí vyšší úrokovou sazbu, nicméně to bude znamenat, že během této doby nebude klient mít přístup ke svým penězům.

Mezi další faktory, které je třeba při srovnávání termínovaného vkladu zvážit, patří velikost vkladu, protože některé finanční instituce nabízejí u větších vkladů vyšší úrokovou sazbu.

Klient by měl také zvážit, jaký zákaznický servis a podporu nabízejí jednotliví poskytovatelé a jaké funkce nabízejí, například možnost převést peníze na jiné účty nebo možnost založit si více termínovaných vkladů.

Nejlepší termínovaný vklad bude nakonec záviset na faktorech, jako jsou individuální finanční potřeby a preference, a také na dalších možnostech, které má klient k dispozici.

Je třeba pečlivě zvážit různé možnosti a mít jistotu, že bude zvolena ta nejlepší. K tomu také může pomoci kalkulačka termínovaných vkladů, která je k dispozici na internetu.

Některé banky umožňují bezplatně vybrat část vkladu předem.

Úrok z vkladu

Úročení vkladů na termínovaných účtech je investiční možnost, která umožňuje jednotlivci investovat jednorázovou částku peněz do banky nebo jiné finanční instituce na předem stanovenou dobu a očekávat předem stanovený výnos díky úrokům z vkladu.

Úroková sazba u těchto vkladů se může lišit v závislosti na výši uložené částky, délce doby trvání a finanční instituci, která vklad nabízí. Obecně platí, že doba trvání termínovaných účtů se může pohybovat od několika měsíců do několika let a vyžaduje minimální výši vkladu.

Úroková sazba nabízená na termínovaném vkladu je pevná a garantovaná institucí na začátku termínu. Během doby trvání vkladu nemůže fyzická osoba vybrat prostředky bez sankce a jakýkoli předčasný výběr může být předmětem snížených úrokových plateb. Kromě toho může instituce účtovat poplatek za zřízení účtu nebo požadovat, aby byl účet otevřen po minimální dobu.

Úroky z vkladu na termínovaných účtech jsou ideální investiční možností pro jednotlivce, kteří chtějí využít pevných úrokových sazeb, které mohou být vyšší než u jiných investičních produktů. Při zvažování této alternativy hraje roli uložená částka, délka období, finanční instituce, která vklad nabízí, a úroková sazba.

Jak lze vybrat termínovaný vklad:

Poté, co uplyne sjednaná doba termínovaného účtu, má klient 3 možnosti:

 • Klient si může nechat vyplatit všechny vložené peníze včetně úroku z vkladu.
 • Klient může vybrat pouze úroky a původní vloženou částku obnovit.
 • Klient může vložit na termínovaný účet vklad i získané úroky z vkladu.

Nicméně je třeba myslet na to, že na úroky se vztahuje srážková daň ve výši 15 procent. O srážku daní se postará konkrétní banka, u které je termínovaný vklad zřízen.

Výhody a nevýhody termínovaného vkladu

Termínované vklady jsou typem spořicího nástroje, u kterého investor ukládá částku na předem stanovenou dobu. Tento typ spořicího produktu má své výhody i nevýhody.

K výhodám termínovaného vkladu patří jistý výnos, protože investorovi je před založením účtu nabídnuta částka úroku. Kromě toho tento účet obvykle nabízí vyšší výnosy ve srovnání s jinými typy spořicích účtů, takže je vhodnou volbou pro ty, kteří hledají výrazné zhodnocení investovaného kapitálu.

Termínované vklady jsou navíc flexibilní, protože investor si může vybrat, zda si vybere kapitál navýšený o naběhlý úrok, nebo zda bude částku se získaným úrokem reinvestovat. Mnohé termínované vklady navíc poskytují další výhody, jako je absence dlouhodobého závazku a požadavku na minimální zůstatek.

Na druhou stranu mají termínované vklady i některé nevýhody. Za prvé, pokud se investor rozhodne pro předčasný výběr částky, bude mu účtován vysoký sankční poplatek.

Kromě toho, protože kapitál zůstává až do splatnosti zablokován, nemá investor nad prostředky žádnou kontrolu a nemůže k nim přistupovat. Navíc ve srovnání termínovaných vkladů s jinými investičními produkty bývá výnos z termínovaných vkladů nižší a existuje jen málo možností likvidace prostředků.

A konečně, vzhledem k omezenému přístupu k prostředkům jsou termínované vklady vhodné pouze pro investory s dlouhodobým přístupem a nejsou vhodné pro krátkodobé cíle.

Závěrem lze říci, že termínovaný vklad může být lepší variantou spoření pro ty, kteří hledají jistou návratnost investice. Vzhledem k nevýhodám spojeným s termínovanými vklady by však investor měl před rozhodnutím pečlivě zvážit všechna pro a proti. Také je vhodné se pečlivě seznámit s tím, jak funguje termínovaný vklad.

Termínované vklady jsou bezpečnější investicí než investování do akcií.

Jak vybrat poskytovatele termínovaných vkladů

Před výběrem vhodné instituce pro je dobré zaměřit se na několik základních bodů, které pomohou zajistit ten nejlepší termínovaný vklad:

 1. Porovnat úrokové sazby nabízené různými finančními institucemi.
 2. Podívat se na srovnávací webové stránky na recenze zákazníků.
 3. Posoudit délku termínovaného vkladu.
 4. Zjistit, jaký typ úrokové sazby je nejvhodnější.
 5. Zvážit poplatky nebo platby spojené s předčasným výběrem.
 6. Zkontrolovat výši požadovaného vkladu.
 7. Porovnat úroveň zákaznického servisu nabízeného jednotlivými finančními institucemi.

Také je vhodné zjistit, zda daná finanční situace nabízí termínované účty zdarma, nebo si účtuje poplatek za zřízení či vedení účtu.

Srovnání termínovaných vkladů

Termínované vklady nabízí mnoho finančních institucí a dále záleží jen na klientovi, jakou možnost si pro své investiční cíle zvolí. Mezi nejznámější poskytovatele termínovaných účtů patří:

 • Termínovaný vklad ČSOB
 • Termínovaný vklad Raiffeisenbank
 • Termínovaný vklad Česká Spořitelna
 • Termínovaný vklad KB
 • Termínovaný vklad Creditas
 • Termínovaný vklad banka J&T
 • Termínovaný vklad Equa Bank
 • Termínovaný vklad Fio

K výběru té nejlepší možnosti nabízí většina těchto institucí kalkulačku termínovaných vkladů.

Termínované vklady ČSOB

Termínované vklady ČSOB nabízejí vložení vkladu na 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 12 měsíců až 3 roky. Nejnižší úrok z vkladu je 3,5 procenta na 3 měsíce, největší úrok 5 procent.

V případě předčasného vybrání peněz z termínovaného účtu si banka účtuje poplatek 1 procento z vybírané částky.

Termínované vklady Raiffeinsenbank

Tato banka nabízí termínované vklady od 10 000 korun do výše 30 milionů korun. Nejvýhodnější sazba je v případě uložení termínovaného vkladu na 2 měsíce. V tomto případě dostane klient od banky 5,5 procenta úroku z vkladu.

Termínované vklady Raiffeinsenbank lze spořit bez časového omezení a velikou výhodou je, že až 20 procent vkladu lze kdykoliv zdarma vybrat.

Termínovaný vklad Česká Spořitelna

Česká Spořitelna termínované vklady nabízí zdarma a bez poplatku. Také nabízí možnost vybrat až 25 procent jistiny aniž by to ovlivnilo úrok z vkladu. Spořitelna nabízí úrok 5,1 procenta po celou dobu spoření.

Termínovaný vklad KB

Komerční banka nabízí termínovaný vklad s investováním do podílových fondů, díky čemuž lze získat skvělou sazbu 7 procent. Uložení peněz je požadováno na 6 měsíců s minimální částkou 5 000 korun.

Termínovaný vklad Creditas

Creditas termínované vklady nabízí s úrokem až 5,8 procenta. Tato sazba je přislíbena klientovi po celou dobu vkladu a doba uložení vkladu je od 1 měsíce až na 10 let. Od délky trvání termínovaného vkladu se odvíjí výše úroku z vkladu.

S vhodným termínovaným účtem a výběrem banky může také pomoci finanční poradce.

Termínovaný vklad banka J&T

Banka J&T termínované vklady nabízí od jednoho měsíce až na 10 let. Nejvýhodnější sazba je poskytována na délku uložení vkladu na 9 měsíců, přičemž je sazba 6,15 procenta. Tato sazba je pevná po celou dobu vkladu.

Nicméně nevýhodu je, že minimální hodnota prvního vkladu je 1 milion korun, u dalších vkladů už může být částka i nižší, minimálně však 100 000 korun.

Termínovaný vklad Equa Bank

Termínované vklady Equa Bank nabízejí vklad v minimální výši 20 000 korun, přičemž nabízí úrok 5,3 procent. Vklad je zde možné uložit až na 60 měsíců.

Termínovaný vklad Fio

Fio termínované vklady nabízí zdarma, s maximální úrokovou sazbou 5,1 procenta při uložení peněz na 6 měsíců.

Mezi oblíbené banky současnosti také patří banka AirBank. Termínovaný vklad k dispozici není, nicméně klient může využít spořicího účtu v úrokem až 5,79 procent ročně.