Napište nám

info@aaapenize.cz

Exekučně zabavené domy na prodej – co s sebou přináší a jak situaci řešit

Počet dluhů na osobu je ve statistikách vysoký. Průměrné hodnoty dosahují až přes 6 exekucí na jednoho člověka. Finanční tíseň, která dospěje až do exekučních řízení, je vždy nepříjemnou životní zkušeností. Exekuce nemovitosti je bezpochyby tou nejnáročnější. Jak exekuce nemovitosti probíhá? Jak jí čelit a snažit se ji vyřešit?

Koupě domu v exekuci je dobrou příležitostí pro investory, jelikož představuje levnější cestu k pořízení nemovitosti. Druhý pohled na problematiku je ovšem z hlediska osoby, která není schopna dlouhodobě hradit své závazky a dostane se do exekučních problémů. Zabavením domu může ztratit střechu nad hlavou. V tomto případě je dobré vědět o příležitosti prodeje nemovitosti formou nájmu.

Jak probíhá exekuce nemovitosti

Exekuce nemovitosti může nastat v případech, kdy osoba přestane zvládat hrazení svých závazků. Pokud je uvaleno exekuční řízení, může dosáhnout až na domy, byty. Následně jde nemovitost do dražby a je nabízena k prodeji. Avšak toto není jediná cesta, která by mohla nutně nastat. Pro dlužníka se nabízí řešení ve formě prodeje domu formou nájmu.

Průběh exekuce nemovitosti je odstartován vymáháním ze strany věřitele. Ten má vůči osobě splatnou pohledávku a chce ji uhradit. Musí mít dokument, který se označuje exekuční titul. Ten slouží k účelům věřitele pro podání žádosti k soudu. Jedná se o požadavek prověření skrze exekutora.

Soud exekučním titulem přizná věřiteli řízení a právo na zaplacení dlužné částky. Soudní exekutor je na základě dokumentu pověřen vedením exekuce vůči dlužníkovi a může začít exekučně vyhledávat majetek a příjmy, které budou sloužit k uspokojení dané dlužné pohledávky.

Exekuce prodej nemovitosti, proč to zajde tak daleko

Exekučnímu řízení je dobré se vyhnout. Avšak řada osob ani netuší, že je exekuce vůči jejich osobě vedena. Dluhy a pohledávky je potřeba hradit včas a poctivě. To je první krok, který je primární. Být solventní je v rámci finančních produktů a závazků důležitým faktorem, jak se prodeji domu z důvodu exekuce vyvarovat.

Když není dlužník schopen své závazky uhradit, na exekuční řízení má věřitel plné právo. Nalézací řízení vychází ze zmíněného exekučního titulu a vedení exekuce. V této fázi probíhá doručování písemností dlužníkovi skrze exekutora. Exekuce prodej nemovitosti je tak oznámena. Zde dochází k obrovským komplikacím.

Když dlužník neví, že je proti jeho osobě exekuce řízena, často se odvolává na chybu soudů a soudních exekutorských subjektů. Chyba však pramení u samotné zadlužené osoby. Písemnosti jsou odesílány na adresu, která je v Centrální evidenci obyvatel. Tam je zapsána adresa, která je uváděna v občanském průkazu.

Trvalý pobyt si se stěhováním část osob nezmění. Doručování je následně neúspěšné a písemnosti se po uplynutí 10 dnů od nevyzvednutí považují za doručené. Pokud by osoba odepřela převzít doručovaný dokument, automaticky se považuje za doručený.

Zabavené domy na prodej s exekučním příkazem

Postihnutí nemovitosti exekutorem se zakládá na dvou způsobech. I když ani jeden z nich není pro vlastníka domu nebo bytu výhrou, jeden z nich je o něco přívětivější. V tomto případě totiž není dlužník předurčen ke zpeněžení. Proběhne jen prozatímní zajištění nemovitosti.

Způsoby postihnutí nemovitosti ze strany exekučního řízení:

  • exekutorské zástavní právo
  • exekuční příkaz prodejem nemovité věci

Zabavené domy na prodej vychází z exekučního příkazu prodejem nemovitosti. Cílem je zpeněžit majetek v dražbě, která je veřejná. Ze získaných financí je následně pohledávka věřitele uspokojena a dojde k jejímu splacení. Cena předmětu v exekučním příkazu je znalcem určena a stanovena.

Pokud by byla na dlužníka uvalena tato možnost prodeje nemovitosti, má šanci se zpeněžení vyhnout. Musí však dlužnou částku splatit dříve, než je dražba zahájena. Zřízením exekutorského zástavního práva dochází k zajištění nemovitosti. Bydlení může probíhat dále, vlastněný dům je stále k využívání. Příkaz je však viditelný v katastru nemovitostí.

Nemovitosti v exekuci s sebou přináší riziko i pro investory

V případě zástavního práva jsou nemovitosti v exekuci ponechány dlužníkům. Nedochází k příkazu k prodeji a následnému zpeněžení. Dopady na dlužníky jsou však takové, že vedením exekuce na majetek je veškerý dlužníkův majetek postižen. V listu vlastnictví na katastru nemovitostí je informace zaevidována.

Poznámka je důležitá pro ty osoby, které by o nemovitost mohli mít zájem a přemýšleli nad její koupí. Pro investory je to ekonomicky výhodná koupě. Koupě nemovitých věcí v dražbě roste na oblibě. Představuje totiž levnější alternativu, jak získat dům na prodej. V dnešní době to není samozřejmostí a nižší ceny už zaručeny nejsou.

Je však velmi důležité podotknout, že koupí takovéto nemovitosti dochází k získání i problémů, které s sebou nemovitosti v exekuci nesou. Exekučně zabavené domy na prodej jsou koupené i s danou exekucí. Taková koupě je náročná jako klasický prodej. Získání není jednodušší a musí se řídit jasnými pravidly dražby, které jsou zákonem stanoveny.

Domy v exekuci s prodejem ve formě nájmu

Dlužník může využít způsobu, který mu dopomůže se splacením závazků a zároveň nepřijde o střechu nad hlavou. Domy v exekuci s prodejem jsou tak díky pomoci od řady institucí výhodnou nabídkou k řešení situace, která nastala. Jedná se o prodej domu formou nájmu.

Tento způsob vyřeší dluhy a nemovitost není nutno opouštět. Bydlení se prodá, avšak dlužník se nemusí odstěhovat. Jedná se o změnu, při které dojde k prodeji a následně placení nájmu. Realitní služba dané instituce zprostředkuje dům v exekuci k prodeji a z dlužníka se stává nájemce.

Domy v exekuci s prodejem ve formě nájmu poskytují realitní společnosti jako službu k oddlužení a dosavadnímu bydlení.

Dluhy jsou za něj z odkupu splaceny a po zlepšení finanční situace může být nemovitost odkoupena zpět. Řada z poskytovatelů této služby je nebankovního charakteru, která vyhoví i rizikovým subjektům. Nekontroluje registr dlužníků a nepožaduje potvrzení o příjmech.

Koupě domu v exekuci, prodej domů v exekuci

U koupě domu v exekuci jsou zákonné povinnosti, které nelze nijak obejít. Dražba je řízena a koordinována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Dohlíží na samotného dražebníka a kontroluje průběh. Pokud by si kupce domu zvolil cestu přes realitní kancelář, dohled by u koupě neměl.

Dalším faktorem, který odlišuje klasický prodej od koupě domu v exekuci, je pojištění pro případné škody. Pokud se budoucí investor zaměřuje na portály, nabízející prodej domů v exekuci, měl by chtít co nejvíce informací. Omezení vlastnického práva dokáže popřípadě i sám dohledat na stránkách ČÚZK.

Koupě domu v exekuci obsahuje informace, které jsou již exekučně zahájené. Ty, které ještě nejsou, nelze dohledat. Právě proto je komunikace velmi důležitá a výpis soudních řízení na zahájené exekuce by mohl být řešením v případě podezření. O tu může požádat jedině prodejce nebo zplnomocněná osoba s úředním ověřením.

Prodej domu v exekuci je zahájen především kvůli tomu, aby dlužník získal své finanční prostředky. Z nich následně musí uspokojit dluhy.

Prodej rodinných domů v exekuci dražbou

Dražba je způsob, kterým dojde ke zpeněžení dané věci. Prodej rodinných domů v exekuci je tak zprostředkován neurčitým zájemcům o nemovitost. Vyhraje ten, kdo nabídne nejvyšší částku. Z těchto financí je uspokojena poptávka vůči dlužníkovi.

Podmínky dražby jsou sepsány v dražební vyhlášce. Dokument je od soudního exekutora a obsahuje čas, místo dražby, samotný předmět, cenu a další náležitosti, které dražební úkony evidují. Prodej rodinných domů v exekuci vyhraje vydražitel. Jedná se o toho dražitele, který nabídl nejvyšší částku.

Exekučně zabavené byty na prodej

Stejně tak jako u domů, i byty mohou být v exekuci. Exekučně zabavené byty na prodej se liší od standartní koupě. Jedná se o obdobné úskalí u nemovité věci. I zde je možný zpětný leasing nemovitosti, který poskytuje společnost AAApenize.cz.

Pokud dlužník využije těchto služeb, nenastane mu povinnost odstěhovat se. Prodej ve formě nájmu lze sjednat online, skrze webový portál. Dlužník tak nemusí vyhledávat pobočky a nikam dojíždět.

Opuštěné domy na prodej vs. ruiny na prodej

Ruina na prodej není synonymem pro exekuční doby. Opuštěné domy na prodej mají společné pouze to, že za nemovitost může být požadována nižší částka. I přesto se jedná o ruiny na prodej, které jsou svým stářím či technických stavem odkázané k demolici. Jedná se o jeden z požadavků, který je znán již při koupi.

Opuštěné domy na prodej nemusí nutně znamenat likvidaci. Může se jednat i o nemovitost, která je před rekonstrukcí. Nosné stěny splňují požadavky a nejedná se o pouhé zbytky z původních budov.

Domy v insolvenci na prodej

Ve vyhledávání se můžou často objevovat i domy v insolvenci na prodej. V zásadě se jedná o nemovitosti, které jsou během oddlužení prodávané skrze správce insolvence. Osoba v insolvenci má zahájeno oddlužení. Soud určuje, co z jeho majetkových věcí bude k insolvenčnímu řízení využito.

po schválení oddlužení vzniká osobě možnost svoji nemovitost sám prodat. Jedná se o ten případ, kdy předmětem zajištění nebyla nemovitá věc.

Pokud se dlužník dostane do těchto exekučních problémů, cesta řešení může vést přes prodej formou nájmu, která dokáže uhradit vzniklé dluhy s jistotou pokračujícího bydlení.